Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders

Atlas

: Almindelig Hyld overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En flerstammet busk eller et lille træ på indtil 7 meters højde.

Ældre stammer har stærkt furet, grålig bark, hvor yngre grene er ret glatte.

Grenene har en veludviklet, svampet-skumgummeagtig hvid marv.

Bladene er uligefinnede med 5 eller 7 ellipseformede, savtakkede småblade.

Blomsterne har en karakteristisk duft og smag og sidder i halvskærmformede blomsterstande; de indeholder ikke honning, men besøges ivrigt af pollensamlende insekter.

Bærrene er 3-frøede, som modne sortlilla stenfrugter med purpurfarvet saft.

Unge skud og blade af Almindelig Hyld har en meget karakteristisk "hyldelugt"; blomsterne sødlig-aromatiske duft og smag er også meget karakteristisk, og ekstrakter og afkog anvendes til tilsætning til vin, saft, urtete m.v.

Frugterne er lettere giftige som umodne. Som modne har de en fad smag, men opkogt med sukker er smagen karakteristisk behagelig-kraftig.

Almindelig Hyld
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jette Randløv

Variation

: Der findes hist og her en form: var. laciniata, der afviger ved at have stærkt fligede småblade www.fugleognatur.dk/gallery_browse .

Forveksling

: Drue-Hyld har gulbrun marv og koralrøde frugter, der af nogle anses for spiselige, af andre ikke. Den har næsten altid kun 5-finnede blade, der er mere stilspidsede og skarpere og finere takkede småblade.

Sommer-Hyld har etårige blomsterbærende skud, der skyder fra en krybende jordstængel. Den har endnu kraftigere hyldelugt end Almindelig Hyld og anses for giftig.

Udbredelse

: Meget almindelig i næringsrige egne, lidt mindre almindelig i sandjordsegne.

Atlas Flora Danica-rapporten angiver Almindelig Hyld som oprindelig i Danmark og nævner makrofossilfund fra Germansk Jernalder, men nævner også, at nogle anser den for indført til landet fra Mellemeuropa af mennesker.

Almindelig Hyld - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Hyld baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Hyld - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Hyld - månedlig fordeling

Biologi

: En vedplante, der insektbestøves af pollensamlende insekter.

Hyld er en gammel kulturplante, der har sat sig spor i folketroen i sagn som "Hyldemor" - en venligsindet træ-fe.

Umodne bær og friske blade indeholder et glykosid sambunigrin, der kan frasplate blåsyre. Bladene indeholder tillige et giftigt alkaloid, der ligner giften coniin hos Skarntyde.

Etymologi:

Sambucus er det gamle latinske navn for hyldebusken. Nigra - sort - hentyder til de modne frugters farve.

Hyld er et gammelt navn af fællesgermansk oprindelse, hvis oprindelse fortaber sig i det uvisse, men muligvis hentyder til de sorte bær.

Levested

: Almindelig Hyld vokser på næringsrige steder omkring huse, i skove, moser, i hegn og krat m.v. og spredes endozoisk med fugle, der spiser frugterne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Atlas Flora Danica Bd. 3, Per Hartvig og Peter Vestergaard, Gyldendal, ISBN: 978-87-02-15299-9

Per Hartvig, P. 2015. Atlas Flora Danica. Gyldendal København.ISBN 978-87-02-15299-9

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: