Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Thommesen
    Foto: Klaus Thommesen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Desmerurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: 5-15 cm, krybende jordstængel, 3-koblede grundblade og 2 parvis siddende, lappede og matgrønne stængelblade.

Blomsterstanden er 6-8 mm med uanselige gulgrønne og svagt moskusduftende blomster. Der udvikles en ca. 5 mm bred, bæragtig stenfrugt.

Desmerurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Variation

: Ingen af interesse for artsbestemmelsen.

Forveksling

: Den kan i blomst ikke forveksles med andre danske planter. Bladene har en svag, overfladisk lighed med blade af Liden Lærkespore, som er en helt anden plante.

Udbredelse

: Desmerurt er ret almindelig på egnede voksesteder på Øerne, Bornholm, Syd- og Østjylland, ellers sjælden. Men det er ikke en plante, der springer i øjnene. Den overses ret let, og ser også ud til at mangle mange steder, hvor den burde være.
Desmerurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer april-juni. Lettest at få øje på først i perioden.

Tidsmæssig fordeling

af Desmerurt baseret på Naturbasens observationer:
Desmerurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Desmerurt - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med krybende jordstængel. Myrespredning.

Levested

: Næringsrig, skygget muldbund i skov og krat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Beskrivelserne bygger mest på Den Ny Nordiske Flora.

De senest indberettede arter i Naturbasen: