Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Sørensen
    Foto: Christian Sørensen
  • Fotograf: Christian Sørensen
    Foto: Christian Sørensen
  • Fotograf: Christian Sørensen
    Foto: Christian Sørensen

Atlas

: Tandfri Vårsalat overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Tandfri Vårsalat bliver indtil ca. 20 cm. høj, og er typisk gaffelgrenet ca. på midten, og yderligere 1-2 gange i toppen.

Rosetbladene er overvintrende; de er afrundet-lancetformede og er ret store. Støttebladene er blomsterstanden er bredt tungeformede og ret store.

Blomsterne er blegblå med 1-2 mm bred kroner og sidder i ret tætte kvaste for enden af stænglens grene.

Blomstens bæger med bægertænder er næsten reduceret væk og ses ikke eller kun som en utydelig bægerkrave i toppen af frugten, hvilket har givet navnet planten navnet "tandfri".

Blomsten har 3 støvblade og 3 støvfang og frugten er 3-rummet med 1 frø og 2 sterile rum.

Stænglen er tydeligt 4-kantet.

Tandfri Vårsalat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars J Larsen

Variation

: Gaffelgreningen kan variere, men starter næsten altid ca. midt på stænglen.

Forveksling

: Tandbægret Vårsalat ligner en del, men gaffelgreningen starter sædvanligvis først 2/3-3/4 oppe af stænglen og kronen er hvidlig; rosetbladene er meget mindre, ikke overvintrende og visner ret tidligt. Stængelbladene er smalt lancetformede

Opblæst Vårsalat har stængelblade, de er tandede ved basis og frugter, der er æg-kugleformede og opblæste; deres 2 sterile rum er større end det fertile med frøet.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig almindelig i det meste af landet, dog sjælden i Vestjylland. Planten er ofte meget ustabil i sin forekomst.
Tandfri Vårsalat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Tandfri Vårsalat blomstrer maj-juni og visner ret hurtigt væk efter frugtmodningen.

Tidsmæssig fordeling

af Tandfri Vårsalat baseret på Naturbasens observationer:
Tandfri Vårsalat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tandfri Vårsalat - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig, vinterannuel urt, hvor bladrosetterne vokser frem om efteråret og overvintrer. Blomsterne bestøves af insekter.

Det latinske slægtsnavn "Valerianella" er et diminutiv og betyder "Lille Baldrian" (Valeriana" = "Baldrian". Artsnavnet "Locusta" er et gammelt navn for vårsalatarterne og betyder egentlig "græshoppe".

Levested

: Typisk åben, næringsrig sandet eller gruset bund. Men kan også mere tilfældigt findes i græsrabatter o.l.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora – Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: