Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Høppermann
    Foto: Christian Høppermann
  • Fotograf: Christian Høppermann
    Foto: Christian Høppermann
  • Fotograf: Christian Høppermann
    Foto: Christian Høppermann

Atlas

: Due-Skabiose overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: 20 til 60 cm høj plante. Stængelen er spinkel og næsten glat. Stængelbladene sidder modsatte og er 1-2 gange fjersnitdelte med 9 til 13 fine afsnit. Grundbladene er fjerfligede og fjersnitdelte.

Blomsten er blåviolet og lugtløs. Blomsterkurvene måler fra 1,5 til 3 cm i bredden. Kurven er flad med støtteblade mellem blomsterne. De ydre randblomster er større og længere end de indre.

Karakteristisk for planten er frugtstanden, som er kugleformet, med ca. 3 mm lange, tæt besatte sorte børster.

Due-Skabiose
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Variation

: Blomsterfarven kan variere fra lyserød til blåviolet.

Forveksling

: Vellugtende Skabiose (Scabiosa canescens) som dog har gråfiltet stængel, hele grundblade, lysegule børster og som navnet beskriver er velduftende. Sjælden.

Udbredelse

: Due-Skabiose vokser hist og her på øerne, mangler i det øvrige Danmark. Dog kan den ses som forvildet eller naturaliseret. Frøene findes i visse vildtfrøblandinger.
Due-Skabiose - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstringen er ca. fra juli til september.

Tidsmæssig fordeling

af Due-Skabiose baseret på Naturbasens observationer:
Due-Skabiose - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Due-Skabiose - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt. Frugten spredes med vinden.

Levested

: Vokser på veldrænet, solrig og kalkholdig bund. Skrænter, baneterræn og grusgrave.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Vilde planter i Norden af Jessen og Mentz. Den nye nordiske flora

De senest indberettede arter i Naturbasen: