Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Mikkelsen
    Foto: Peter Mikkelsen
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Blåhat overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Blåhat er en 30 til 80 cm høj urt med blåviolette blomster.

Bladene sidder modsatte, uden fodflige, er grågrønne og blødhårede. De nederste stængelblade er hele eller spredt tandede, mens de øvre stængelblade er dybt fjersnitdelte. Stænglen er kort stivhåret.

Bladrosetten er overvintrende.

Kurven er 3-4 cm bred og affladet, med støtteblade mellem de blåviolette blomster. Kronerne er 4-fligede. Randblomsterne er større. Yderbægeret er firkantet.

Blåhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Engmann

Variation

: Kan have mindre kurve på ca. 2 cm, og have hvidlige eller rosa blomster.

Forveksling

: Med Blåhats størrelse og især bladenes karakter kan den ikke forveksles med andre.

Udbredelse

: Almindelig i hele Danmark.
Blåhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Når det grønnes om foråret, ses de markante blade. Blomsterne kommer frem i højsommeren, juni - august.

Tidsmæssig fordeling

af Blåhat baseret på Naturbasens observationer:
Blåhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blåhat - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med kraftig pælerod, der går over i en kort og grenet jordstængel. Nød med olieagtigt vedhæng. Så snart frugtmodningen er indtrådt, visner skuddene og falder til jorden, hvorefter myrer sørger for spredningen.

Blåhat har også en del tilhørende bonusarter man kan holde øje med www.fugleognatur.dk/soeg_art_result

Dens pollen søges af Blåhatjordbi, som kun kan leve i områder med Blåhat: www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Levested

: Blåhat kan ses i grønne områder i byen og på landet. Tørre enge, skovbryn, grøfter, vejkanter, krat, ruderater og overdrev. Vokser på tør til fugtig, oftest veldrænet, sandet bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Vilde planter i Norden af Jessen og Mentz. Den nye nordiske flora

De senest indberettede arter i Naturbasen: