Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Allan Persson
    Foto: Allan Persson
  • Fotograf: Westy Esbensen
    Foto: Westy Esbensen
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

Atlas

: Tvebo Baldrian overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter
Tvebo Baldrian
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Lillethorup

Udbredelse

af Tvebo Baldrian baseret på Naturbasens observationer:
Tvebo Baldrian - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Tvebo Baldrian baseret på Naturbasens observationer:
Tvebo Baldrian - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tvebo Baldrian - månedlig fordeling

Levested

: Tvebo baldrian vokser i kærområder, rigkær og væld.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Danske Rødliste 2019

De senest indberettede arter i Naturbasen: