Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Marianne Mogensen
    Foto: Marianne Mogensen
  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam
  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam

 Figur

Atlas

: Sommer-Hyld overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: De vegetative dele af planten har en karakteristisk krydret-ram lugt af hyld, som Almindelig Hyld, men en hel del kraftigere.

Blomsterne lugter omtrent som Almindelig Hylds, men svagere og med en bittermandelagtig komponent.

Planten er modsat hyld helt urteagtig, og kun roddelene overvintrer. Den bliver omkring meterhøj og har ugrenet stængel.

Bladene ligner Almindelig Hylds blade, men er smallere og mere tilspidsede, modsat siddende, med 2-6 par modsatte og et endestillet småblad.

Blomsterne sidder i skærm og er hvidlige til lyst rosa.

Sommer-Hyld er bestanddannende ved sin krybende jordstængel.

Stenfrugterne er sorte ved modenhed.

Sommer-Hyld
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Rørdam

Forveksling

: Sommer-Hyld er ret let at kende på sin urteagtige vækst og stærke hyldelugt.

Småbladene er tydeligt mere spidse end Almindelig Hylds og kan minde lidt om Drue-Hylds.

Udbredelse

: Den findes som et sjældent kulturrelikt enkelte steder i Danmark.

Dens naturlige udbredelsesområde er Sydeuropa.

Sommer-Hyld - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Sommer-Hyld baseret på Naturbasens observationer:
Sommer-Hyld - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sommer-Hyld - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne. Frøene kan spredes endozoisk ved at de bevarer spiringsevnen efter passage af fuglenes tarm. Men frøspredning er så vidt vides endnu ikke iagttaget i Danmark, der ligger ret langt nord for plantens naturlige udbredelsesområde.

Formentlig tåles bærrene af fugle.

Som hos Almindelig Hyld indeholder planten glykosidet sambunigrin, der afgiver blåsyre ved spaltning. Bladene indeholder tillige et giftigt alkaloid, der minder om coniin hos Skarntyde.

Modsat Almindelig Hyld indeholder også de modne frugter ubehagelige stoffer i en koncentration , der gør dem ret giftige.

Etymologi:

Sambucus er det gamle latinske navn for slægten Hyld. Artsnavnet ebulus er også et gammelt latinsk navn, og betydningen er uklar.

Det danske "Sommer-Hyld" hentyder til, at planten kun er spektakulær om sommeren - og visner væk hen på sæsonen.

Levested

: Sommerhyld optræder som kulturrelikt ved gamle parker, haver, ruiner m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: