Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Bertelsen
    Foto: Christian Bertelsen
  • Fotograf: Hans Lind
    Foto: Hans Lind
  • Fotograf: Hans Lind
    Foto: Hans Lind

Atlas

: Håret Kartebolle overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten er stift opret, 1-2 meter høj og kraftigt grenet med ofte parvise sidegrene, der er væsentligt spinklere end hovedstænglen. Bladene er savtakkede; de nedre blade er langstilkede og ofte hele; de øvre blade har tit et par mindre sideflige nærmest stænglen (hvad de nedre blade også kan have). Blomsterstanden er kugleformet og 1,5-2 cm i diameter. Blomsterstandens højblade (støtteblade) er 10-12 mm lange, smalt lancetformede og tæt hårede. Kronen er hvidlig, og støvdragerne er iøjnefaldende violette. Frugten er en nød, som er ca. 4 mm lang og brun.
Håret Kartebolle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Guldager Sørensen

Forveksling

: Den eneste svære forvekslingsmulighed er med Pindsvin-Kartebolle, som ligner meget, og næppe kan adskilles fra rent vegetativt. Pindsvin-Kartebolle har større blomsterstande, som er 2,5-4 cm i diameter, lysegul krone, lysegule støvdragere samt spredt hårede højblade (støtteblade) ved blomsterstanden. Håret Kartebolle spottes lettest på de iøjnefaldende violette støvdragere. De andre i Danmark forekommende arter af Kartebolle har oval til cylinderformet blomsterstand og lancetformede, stilkede stængelblade, der er parvis sammenvoksede til en skål ved stænglen.

Udbredelse

: Håret Kartebolle er sjælden i Danmark. Den er kendt fra Sjælland og øerne syd for Sjælland, Fyn og Sydøstjylland. Hyppigst er den på Sydsjælland og Lolland.
Håret Kartebolle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Håret Kartebolle baseret på Naturbasens observationer:
Håret Kartebolle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Håret Kartebolle - månedlig fordeling

Biologi

: Håret Kartebolle er som vore andre karteboller 2-årig, hvor der dannes bladroset 1. år og strakt blomsterstandbærende stængel 2. år., hvorefter planterne dør. Den har insektbestøvning, og frøene spredes lokalt ved vindslyngspredning og over større afstande med trafikken.

Levested

: Håret Kartebolle er vores eneste oprindeligt hjemmehørende kartebolle. Den gror i frodige løvskove og krat, især i skovbryn.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Niels Faurholdt og Henrik Tranberg har beskrevet planten og dens udbredelse i Danmark i Dansk Botanisk Forenings blad Urt 2005:1.

De senest indberettede arter i Naturbasen: