Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Peter Christensen
  Foto: Peter Christensen
 • Fotograf: Frej Schmedes
  Foto: Frej Schmedes
 • Fotograf: Rene Sørensen
  Foto: Rene Sørensen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. I udsnittet ses karakteren med frugtnæbets spalte, der er tydeligt bredere og dybere i den ene side end den anden.

Atlas

: Ræve-Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den er indtil 1 meter høj og vokser i tætte tuer.

Stænglerne er grønne og skarpkantede, næsten vingede.

Blomsterstanden er af ensakstypen (ikke særskilte han- og hunaks) med tætsiddende aks i en indtil 6 cm lang top. - Blomsterstanden er karakteristisk sortagtig eller "sortsveden".

Frugthylstret er 4-5 mm langt, svagt kløvet på indersiden og på ydersiden med en en ca. 1 mm lang kløft (skal ses i en stærk lup).

Skedehindetilhæftningen er bredere end lang.

Ræve-Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Variation

: Der er stor variation i højde og frodighed.

Forveksling

: Den helt afgørende forvekslingsmulighed er med Sylt-Star, som kan findes på lignende biotoper, og adskillelsen af de to arter er ofte svær.

Men Sylt-Stars blomsterstand er grøn eller grønligbrun og ikke sortagtig/sortsveden. Den kan dog være meget mørkebrun, men aldrig mere eller mindre sort. - Sylt-Stars frugthylster har ikke den lille ca. 1 mm lange kløft på frugthylstrets yderside, og skedehindens tilhæftning er længere end bred.

Den afgørende skillekarakter mellem de to arter er kløften på ydersiden af frugthylstret.

Spidskapslet Star er ikke nær så kraftig og har grønlig-brun blomsterstand (mørkebrun som ældre, hvor frugterne er modne) og gror meget mere tørt. Desuden har Spidskapslet Star en karakteristisk tværgående fure på frugthylstret og en skedehindetilhæftning der er ca. 2 x så lang som bred og butspidset.

Udbredelse

: Den er sjælden i Danmark og har næppe over ca. 30 kendte lokaliteter. Den er dog sandsynligvis overset en del steder, eller forvekslet med Sylt-Star.

Ræve-Star er i den nye rødliste fra 2019 karakteriseret som NT - næsten truet, hvor den i den tidligere rødliste var LC - ikke truet. Den er forsvundet fra mange kendte voksesteder, men har måske en vis tendens til meteorisk optræden og til at kunne overleve i frøpuljer.

Ræve-Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomster juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Ræve-Star baseret på Naturbasens observationer:
Ræve-Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ræve-Star - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig som næsten alle andre starer. Formentlig dyrespredning.

Levested

: Gror i næringsrige kær, ved søbredder etc., gerne hvor vegetationen holdes ret lav og lysåben ved græsning. Den vrages som andre starer af kreaturerne, med mindre de er meget sultne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Se især:

Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 1993 - ISBN 87-87746-04-2.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: