Fåblomstret Star

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Fåblomstret Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Blomsterstanden har samme opbygning som Loppe-Stars, men er spinklere og mere fåblomstret. I spidsen at det enlige aks sidder 1-3 hanblomster; herunder sidder 2-5 hunblomster. Frugthyltrene bliver snart udadspilede-nedadbøjede som hos Loppe-Star.

Støttebladet er dækskælagtigt eller manglende.

Frughylstrene er 5-7 mm. lange, tenformet og strågule-blegbrune med svagt markerede ribber.

Jordstænglen er spinkel, krybende og opadstigende grenet, og skuddene står enkeltvis eller i små grupper.

Forveksling

: Loppe-Star har samme opbygning af blomsterstanden og samme væsktform; men Loppe-Star har grøntbrune-sortbrune frugthylstre. Loppe-Star har flere blomster i det endestillede aks: 3-10 hanblomster og 5-10 hunblomster.

Udbredelse

: Den er formentlig uddød i Danmark, men det kan tænkes, at der stadig er levedygtige frøpuljer.

Fåblomstret star blev sidst registreret ved Ansager Å ved Hovborg nær Grindsted i 1989.

Fåblomstret Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Fåblomstret Star baseret på Naturbasens observationer:
Fåblomstret Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fåblomstret Star - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig halvgræs med vindbestøvning.

Etymologi: Se Vår-Star. Pauciflora betyder fåblomstret.

Levested

: Lav vegetation på nærignsfattig bund i hedemoser, hængesæk og vældenge.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser 2. udgave, BFNs forlag 2006 - ISBN 87-87746-07-7.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: