Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Kirsten Rasmussen
  Foto: Kirsten Rasmussen
 • Fotograf: Lars Bjarne Nielsen
  Foto: Lars Bjarne Nielsen
 • Fotograf: Lars Bjarne Nielsen
  Foto: Lars Bjarne Nielsen

Atlas

: Sylt-Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Sylt-Star er tæt tueformet og indtil 1 meter høj, og med grønne trekantede og skarpkantede stængler.

Småaksene er af ensakstypen (ikke særskilte han- og hunaks). Blomsterstanden er grøn eller grønligbrun og indtil 5 cm lang. Aksene har hanblomster foroven og hunblomster forneden.

Skedehindens tilhæftning er spids og længere end bred.

Frugthylstret er ca. 5 mm langt og lige dybt kløvet på inder- og yderside.

Sylt-Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Bjarne Nielsen

Variation

: Blomsterstanden kan være ret mørk, så man narres til at tro, det er en Ræve-Star.

Forveksling

: Den sværeste forvekslingsmulighed er med Ræve-Star, men denne har sortagtig blomsterstand og frugthylster med tydeligt dybere kløft på yder- end på indersiden. Desuden har Ræve-Star skedehindens tilhæftning bredere end lang (længere end bred hos Sylt-Star). Den afgørende karakter er den dybere kløft på ydersiden af frugthylstret hos Ræve-Star.

Spidskapslet Star gror næsten altid mere tørt, og har som regel meget spinklere stængel, der er but trekantet, og frugthylster med tværfure. Skedehindens tilhæftning er but foroven.

Pigget og Mellembrudt Star er meget spinklere og med meget mere butkantede stængler.

Udbredelse

: Almindelig ved kysterne og hist og her i indlandet, dog sjælden i Vest-, Midt- og Nordjylland.
Sylt-Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Sylt-Star baseret på Naturbasens observationer:
Sylt-Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sylt-Star - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med vindbestøvning og dyre- eller vandspredning.

Levested

: Især på lerede, middelfugtige strandenge, men også i rigkær i indlandet, ved motorvejssøer, grøfter o.l. Den gror ofte, men ikke altid, på saltpåvirkede lokaliteter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Se især:

Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 1993 - ISBN 87-87746-04-2.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: