Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

Atlas

: Trindstænglet Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten står i ret løse tuer, der ikke danner sokkel.

Stænglen bliver indtil 60 cm høj, og løvbladene er i reglen kortere end stænglen.

Stænglen er udpræget trind forneden, men bliver mere trekantet opadtil.

Ved basis er der blegbrune lavblade, som er skedelignende og ikke-optrævlende.

Løvbladene er smalle, kun 1-2 mm. brede. og grågrønne, falde-rendeformede og noget stive og ru i kanten.

Blomsterstanden er indtil 5 cm. lang og ret tæt, bestående af 5-10 lange ustilkede, brune aks, der har hanblomster foroven og hunblomster forneden.

Frugthylstret er indtil 3,5 mm. langt og brunligt glinsende. Der er 22 støvfang.

Støttebladene i blomsterstanden er korte, ikke-grønne og næsten rudimentære.

Trindstænglet Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: I gruppen af starer voksende på fugtig bund, af ensakstypen og med mere eller mindre tueformet væskt er der Trinstænglet Star, Langakset Star og Top-Star.

Top-Star og Langakset Star er meget kraftigere planter og står i tuer, der i reglen danner sokkel.

Langakset Star har rødbrune, hesteårsagtigt optrævlede lavblade. Top-Star har rødbrune lavblade, der ikke er optrævlede og frugthylstre med bred hvid hidnekant.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig sjælden på Øerne, I Østjylland og på Bornholm, ellers sjælden.
Trindstænglet Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Trindstænglet Star baseret på Naturbasens observationer:
Trindstænglet Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Trindstænglet Star - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig og med vindbestøvning.

Etymologi: se Vår-Star.

Levested

: Næringsrig bund i våde enge og kær og undertiden i hængesæk.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser 2. udgave, BFNs forlag 2006 - ISBN 87-87746-07-7.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: