Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hans Øllgaard
    Foto: Hans Øllgaard
  • Fotograf: Anders Fick Thomsen
    Foto: Anders Fick Thomsen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Svær at bestemme!

Arten ligner Spidskapslet Star, Carex spicata, men mangler dennes tværgående fure nær basis på bugsiden af frugthylsteret.

Atlas

: Pigget Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Navnet skyldes formentlig nogle små pigge eller takker i kanten af spidsen af frugthylstre, men de kan være svære at se, og navnet er ret misvisende.

Planten er tæt tueformet, men tuerne bliver sjældent særligt store. Stænglerne er indtil 60 cm høje og but trekantede, næsten trinde nederst.

Bladene er smalle, flade og kølede, 2-3 mm brede, og tydeligt kortere end stænglerne.

Blomsterstanden er kort, ca. 3 cm lang, og består af ret få (indtil 8-10) ret tætstillede aks med hanblomster foroven og hunblomster forneden. Akset går fra grønligt som ungt til ret mørkebrunt ved frugternes modning.

Det nedre støtteblad i blomsterstanden er 1-1,5 cm langt.

Skedehindetilhæftningen er ca. så lang som bred og middel tilspidset.

Rødderne er gråbrune.

Pigget Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bo Levesen

Variation

: Se beskrivelsen af kendetegn.

Forveksling

: Den vigtigste forvekslingsmulighed er med Spidskapslet Star.

Spidskapslet Star har frugthylstre med en nedre lys svampet del adskilt fra den øvre ved en fure samt skedehindetilhæftning, der er ca. 2 x så lang som bred (ca. så lang som bred hos Pigget Star), og desuden har den violette rødder.

Hvor Pigget Star har det nedre støtteblad i blomsterstanden mindst 1 cm langt, så er det tydeligt under 1 cm til næsten rudimentært hos Spidskapslet Star (god skillekarakter)

Pigget Star fremtræder ofte med kortere og tættere aks end Spidskapslet Star og er spinklere og mere graciøs.

Mellembrudt Star har delt, mellembrudt, blomsterstand som har bare stykker mellem aksene og ofte er grenet, og skedehindetilhæftning, der er ret tydeligt kortere end bred og næsten but.

Sylt-Star er i reglen meget kraftigere og gror fugtigt og har skarpt trekantet stængel og helt spids skedehindetilhæftning (lidt længere end bred).

Ræve-Star gror fugtigt og har skedehindetilhæftning bredere end lang, sortagtige aks og skarpkantede til vingede stængler. Skedehindetilhæftningen er bredere end lang og spids.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig sjælden på Øerne, Bornholm og i nordlige Østjylland, ellers sjælden. Den mangler næsten i Vestjylland og på Lolland. Den er dog nok ofte overset og forveksles med Spidskapslet Star og Mellembrudt Star.
Pigget Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer i juni og er svær at spotte uden for blomstringstiden.

Tidsmæssig fordeling

af Pigget Star baseret på Naturbasens observationer:
Pigget Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pigget Star - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt, som de fleste andre halvgræsser. Den har formentlig dyrespredning.

Levested

: Den gror tørt på overdrev, skrænter, ved veje og på gravhøje samt i lysåbne skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Se især:

Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 1993 - ISBN 87-87746-04-2.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: