Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Mellembrudt Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten står i tætte tuer, der dog sjældent bliver særligt store. Stænglerne er indtil 70 cm høje og but trekantede.

Bladene er tydeligt kortere end stænglerne, 3- 4 mm brede og flade til rendeformede.

Rødderne er gråbrune.

Skedehindetilhæftningen er ca. så lang som bred og helt but.

Blomsterstanden er tydeligt mellembrudt, d.v.s. med åbne, bare stykker indskudt, og ofte grenet. Det nedre støtteblad i blomsterstanden er veludviklet og et par cm langt (god skillekarakter til Pigget og Spidskapslet Star).

Mellembrudt Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Troels Kornfelt

Variation

: Kummerformer har i reglen ikke grenet blomsterstand og kan ligne Spidskapslet og Pigget Star.

Forveksling

: Der er oplagte forvekslingsmuligheder med Spidskapslet Star og Pigget Star.

Spidskapslet Star har lang, but skedehindetilhæftning ca 2 x så lang som bred (ca. så lang som bred hos Mellembrudt Star), samt frugthylstre med en bleg svampet nedre del adskilt fra den øvre del ved en tydelig fure. Desuden har Spidskapslet Star violette rødder. Det nedre støtteblad i blomsterstanden er meget kort til næsten rudimentært hos Spidskapslet Star og et par cm langt hos Mellembrudt Star.

Pigget Star har svagt tilspidset skedehindetilhæftning, der er længere end bred og blomsterstand, der ikke er mellembrudt. Det nedre støtteblad i blomsterstanden er ca. 1 cm langt, tydeligt kortere end hos Mellembrudt Star, hvor det er et par cm.

Sylt-Star gror næsten altid fugtigt og har spids skedehindetilhæftning samt skarpkantede stængler og er oftest kraftig og med bredere blade. Blomsterstanden er ikke mellembrudt.

Ræve-Star gror næsten altid fugtigt, har sortagtig blomsterstand, og bladskedens hindeagtige bagside med tværrynker, og tydeligt bredere blade (4-10 mm) Desuden har den en ca. 1 mm lang kløft på ydersiden af frugthylstret (stærk lup). Blomsterstanden er ikke mellembrudt.

Udbredelse

: Temmelig almindelig på Øerne, Bornholm og i Østjylland, næsten fraværende i Midt-, Vest og Nordjylland.
Mellembrudt Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer maj-juni. Kan være svær at spotte uden for blomstringstiden.

Tidsmæssig fordeling

af Mellembrudt Star baseret på Naturbasens observationer:
Mellembrudt Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mellembrudt Star - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt som de fleste andre halvgræsser. Formentlig dyrespredning.

Levested

: Næringsrig tør bund i lysåbne skove, langs veje og på overdrev og tørre enge.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Se især:

Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 1993 - ISBN 87-87746-04-2.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: