Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: ib jakobsen
    Foto: ib jakobsen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Skov-Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En star af hanaks-hunakstypen med et endestillet hanaks og 1-5 hunaks, hvor de nedre er stilkede og det øvre helt eller næsten siddende.

Den har løst tuet vækst og stænglerne bliver indtil 70 cm. høje.

Bladene er 3-7 mm. brede og græsgrønne.

Støttebladene er kortere end blomsterstanden og de nedre har lang skede.

Frugten er karakteristisk langnæbbet, og næbbet er kløvet i spidsen.

Skedehindetilhæftningen er spids, ca. 1 cm. lang.

Skov-Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: ib jakobsen

Variation

: Der findes en form, der er smalbladet og med meget kort frugtnæb. Den er kendt fra bl.a. Norge, men indtil videre ikke fra Danmark.

Forveksling

: De væsentlige forvekslingsmuligheder er Kæmpe-Star og Tyndakset Star.

Kæmpe-Star har mindst 2 cm. lang spids skedehindetilhæftning og frugter med kort næb. Den har næsten altid en tydeligt kraftigere vækst.

Tyndakset Star har alle hunaks kortstilkede og frugter uden tydeligt næb og støtteblade længere end blomsterstanden og skedehindetilhæftning ca. 2 x så lang som bred (ca. så lang som bred hos Skov-Star).

Udbredelse

: Almindelig øst for isens hovedstilstandslinje. I nogle egne opleves den som meget almindelig. Vest og nord for hovedstilstandslinjen er den fraværende eller sjælden.
Skov-Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli, og kan ses hele året, da den er udpræget vintergrøn.

Tidsmæssig fordeling

af Skov-Star baseret på Naturbasens observationer:
Skov-Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skov-Star - månedlig fordeling

Biologi

: Som de fleste andre halvgræsser er den flerårig og har vindbestøvning af blomsterne.

Den har effektiv, til dels epizoisk (frøene hænger ved dyrepelse, tøj etc.) frøspredning, og indfinder sig relativ hurtigt i ny skov.

Etymologi: sylvatica - voksende i skov. Carex er det gamle latinske navn for star-lignende planter. Star er et gammelt nordisk ord og af samme betydning som og beslægtet med tysk: starr - stiv - hentydende til de stive og skærende blade, som mange arter har.

Levested

: Skove, lunde, parker og nu og da også mere eller mindre ruderalt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 1993 - ISBN 87-87746-04-2.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: