Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Per Taudal Poulsen
  Foto: Per Taudal Poulsen
 • Fotograf: Peter Leth
  Foto: Peter Leth
 • Fotograf: Peter Leth
  Foto: Peter Leth

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Fra lokaliteten i Vasby Mose i Høje-Tåstrup

Atlas

: Rust-Skæne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den er flerårig og vokser i meget tætte tuer uden udløbere.

De enkelte strå bliver indtil 30 cm. høje og er ved grunden omgivet af blanke brune bladskeder og korte børsteformede blade.

Blomsterstanden er et endestillet, smalt tenformet, mørkebrunt hoved med 2-3 småaks; nederste og længste svøbblad er omtrent af længde med hovedet.

Rust-Skæne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Leth

Forveksling

: Sort Skæne har 5-10 aks i blomsterstanden og længere nedre støtteblade og længere løvblade og nød med meget korte blosterbørster.

Udbredelse

: Den er meget sjælden i Danmark; og en årrække var den kun kendt fra en lokalitet i Vasby Mose i Høje-Tåstrup vest for København. - De sidste år er den dog fundet et par steder mere i Østjylland og Himmerland, bl.a. Nørlund Skov, Kastbjerg Ådal og Øster Bjerregrav Mose. Den har tidligere haft flere lokaliteter omkring København og i Himmerland og har også været kendt fra Grønsund på Møn og ved Finnedal på Bornholm.
Rust-Skæne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Rust-Skæne baseret på Naturbasens observationer:
Rust-Skæne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rust-Skæne - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig halvgræs med vindbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Schoenus er af det gamle græske navn for siv: skhoinos og er blevet fordansket til skæne. Ferrugineus af latin ferrugo="rust" hentyder til blomsterstandens farve; det samme gør det danske artsnavn.

Levested

: Vokstedet er fugtig, lysåben bund præget af fremvældende kalkrigt grundvand - en biotop, der efterhånden er meget sjælden.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
De Danske Halvgræsser 2. reviderede udgave. Jens Christian Schou, BFNs forlag 2006, ISBN 87-87746-07-7

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter, Branner og Korch 1958 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: