Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kirsten Rasmussen
    Foto: Kirsten Rasmussen
  • Fotograf: Hanne  bjørnhart
    Foto: Hanne bjørnhart
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Almindelig Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Almindelig Star i bred betydning.

Meget variabel art.

Vigtige kendetegn: flade frugthylstre, 2 støvfang og smalle mørkegrønne-blågrønne blade og butte dækskæl.

Almindelig Star findes i en hovedform med krybende jordstængel og i en tydeligt tuet form, der kaldes Knold-Star. Beskrivelsen her gælder den ikke-tuede form af Almindelig Star.

Jordstænglen har vidtkrybende ca. 2 mm. tykke udløbere, der er beklædt med rødbrunlige optrævlede lavblade. Planten står i løse tuer eller med enkeltvise skud.

Stænglerne er trekantede, indtil 50 cm. høje og ru foroven. Ved grunden er der rødbrunlige, glinsende lavblade, der ikke er hårforet optrævlende.

Løvbladene er smalle, kun ca. 3 mm brede, langt tilspidsede til en fin spids. Der er mørkegrønne til ofte ret udpræget blågrønne. Bladskederne er ikke netformet optrævlende.

Blomsterstanden består af 1-2 ret smalle rødbrune til sortbrune hanaks og herunder 1-4 indtil 5 cm. lange oprette hunaks, der er cylinderformede og korttilkede til ustilkede.

Blomsterstandens støtteblade er løvbladsagtige og det nedre ofte kortere end blomsterstanden.

Der er 2 støvfang og nødden er flad.

Dækskællene er butte, rødbrune og med en lys midtstribe.

Almindelig Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hans Øllgaard

Variation

: Skuddene står enkeltvis eller i løse tuer. Bestande med udpræget tueformet vækst i som ældre mere eller mindre søjleformede og forneden tørveagtige tuer henføres til formen var. recta (Felisch.) Hyl. - Knold-Star.

Forveksling

: Almindelig Star kan forveksles med Knold-Star, men denne vokser i tætte tuer, der som ældre bliver sokkelformede og formuldede forneden. Almindelig Star kan stå "halvtuet" eller med skuddene samlede i ret tætte grupper. Men Knold-Star adskiller sig ved, at alle underjordiske udløbere er korte og findes inden for tuen.

Klit-Star har langt tykkere, mere "bamsede" og støtteblade, hvor i alt fald nogle er tydeligt længere end blomsterstanden.

Knold-, Tue-, og Stiv Star har er kraftigt tueformede og har netformet optrævlede bladskeder.

Udbredelse

: Almindelig Star er ret almindelig til almindelig på egnede voksesteder i hele landet
Almindelig Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Star baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Star - månedlig fordeling

Biologi

: Almindlig Star er som de fleste andre arter i slægten flerårig og med vindbestøvning af blomsterne.

Levested

: Fugtig bund i kær, ofte, men ikke kun på sur bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 1993 - ISBN 87-87746-04-2.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: