Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Christian Bertelsen
    Foto: Christian Bertelsen

Atlas

: Tvebo Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En spinkel plante med tynde 5-10 cm. lange udløbere og løst tueformet vækst. Stænglerne er 5-30 cm. lange og but trekantede.

Den har et enkelte endestillet aks, som er enten hanligt eller hunligt, og det er den eneste star i Danmark, der er tvebo.

Hunbomsternes frugthylstre er indtil 3,5 mm.

Tvebo Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bo Christian Sørensen

Forveksling

: I gruppen af små starer med et enkelte endestillet aks kendes den på at være tvebo og på, at hunblomsternes frugthylstre ikke er udadspilede-nedadrettede.

Den kendes fra spinkle udgaver af Trindstænglet Star på det enlige enkønnede aks.

Arter af Sumpstrå har stængler uden veludviklede løvblade.

Udbredelse

: Den er sjælden og i tilbagegang, på Øerne meget sjælden.
Tvebo Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Tvebo Star baseret på Naturbasens observationer:
Tvebo Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tvebo Star - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig halvgræs med vindbestøvning, der som eneste danske star er tvebo med særskilte han- og hunplanter. Frøsætning sker kun sted, når han- og hunplanter står i nærheden af hinanden; ellers formerer den sig kun vegetativt med sideskud fra jordstænglen.

Levested

: Lav vegetation i kalkkær, tørvemoser og hængesæk.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser 2. udgave, BFNs forlag 2006 - ISBN 87-87746-07-7.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: