Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Rene Sørensen
    Foto: Rene Sørensen
  • Fotograf: Rene Sørensen
    Foto: Rene Sørensen
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Atlas

: Blære-Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stænglerne er indtil ca. 1 meter høje. Den har krybende jordstængel og evt. korte udløbere. Skuddene står i smågrupper, men danner ikke tuer.

Løvbladene er ofte lidt længere end stænglerne og grønne til gulgrønne, indtil 7 mm brede.

Bladskederne er tynde (ikke svampede og fortykkede som hos Næb-Star) og mere eller mindre rødligt anløbne.

Skedehindetilhæftningen er ca. 1,5 x så lang som bred og spids.

Blomsterstanden består af 2-4 tenformede, oprette hanaks og ca. 3 nikkende, cylinderformede hunaks, hvor de øvre er tydeligt stilkede, det nedre næsten ustilket.

Frugthylstrene er blæreagtigt oppustede og med ca. 2 mm langt kløvet næb.

Blære-Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Rene Sørensen

Variation

: Løvbladenes farve kan variere fra grøn til gulgrøn, men er hyppigst det sidste.

Forveksling

: Næb-Star har iøjnefaldende blågrønne blade, tydeligt smallere end Blære-Stars (mere eller mindre gulgrønne hos Blære-Star) og svampede, fortykkede bladskeder. Dens skedehindetilhæftning er højst så lang som bred og afrundet.

Tråd-Star har grågrønne, indrullede og meget smallere blade.

Bladfarven kan minde meget om Knippe-Stars, men denne er tueformet, har tydeligt bredere blade og afrundet skedehindetilhæftning.

Blære-Star kan ikke helt sjældent danne sterile krydsninger med Næb-Star (d.v.s. frugthylstrene er tomme eller næsten tomme). Krydsningerne er intermediære i karakterne, men har ofte noget svampede bladskeder og blade, der er bredere end Næb-Stars. Krydsningen er ofte kraftigere end forældrearterne og kan danne store bestande.

Udbredelse

: Almindelig i store dele af landet, dog sjælden i Nord- og Vestjylland.
Blære-Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Blære-Star baseret på Naturbasens observationer:
Blære-Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blære-Star - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt som de fleste andre halvgræsser. Vindbestøvning og vand- og dyrespredning. I reglen bestanddannende.

Levested

: Fugtig-våd næringsrig bund på enge, ved søbredder og i den indre rørsump.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Se især:

Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 1993 - ISBN 87-87746-04-2.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: