Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Elsa Voldbjerg Sørensen
    Foto: Elsa Voldbjerg Sørensen

Atlas

: Stjerne-Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En star af ensaksgruppen, hvor aksene er hunlige med nogle få hanblomster ved basis. Den vokser i små, tætte tuer. Stænglerne bliver indtil 40 cm. lange og aksene er korte, næsten kugleformede og har frugterne strittende ud, så de bliver tydeligt stjerneformede.

Aksene er 3-5 i tal og mere eller mindre adskilte. Støttebladene er korte, næsten rudimentære bortset fra det nederste, der er op til 1 cm. langt.

Løvbladene er lidt kortere end stænglerne, rendeformede og grønne.

Frugtens næb er ca. 1 mm. langt, to-kløvet og lidt tandet foroven.

Skedehindetilhæftningen er kun ca. 1 mm. lang og bredt afrundet.

Stjerne-Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Forveksling

: Spidskapslet Star har lang skedehindetilhæftning: ca 2 x så lang som bred, og tættere siddende aks, hvor frugterne ikke er udpræget stjerneformet strittende. Desuden har Spidskapslet Star en tværgående fure på frugthylstret.

Pigget Star og Mellembrudt Star har anderledes frugtstand uden stjerneformet strittende frugthylstre og skedehindetilhæftning, der er tydeligt længere end Stjerne-Stars meget korte. Desuden gror de sædvanligvis under langt tørrere og mere næringsrige forhold end Stjerne-Star.

Grå Star, der ofte gror på samme biotoper, har småaks, hvor frugterne ikke er stjerneformet strittende, og gennemgående grågrønne farver.

Udbredelse

: Almindelig på Bornholm, og i Jylland bortset fra Østjylland, hist og her i Nordøstsjælland, ellers sjælden.
Stjerne-Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Stjerne-Star baseret på Naturbasens observationer:
Stjerne-Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stjerne-Star - månedlig fordeling

Biologi

: Som de fleste andre halvgræsser er den flerårig og har vindbestøvning af frugterne.

Etymologi: Echinata: stjerneformet - sigtende til de stjerneformet udspærrede frugthylstre i aksene.

Levested

: Sur, næringsfattig bund i hedemoser, tørveenge m.v. - I Østdanmark undertiden også på mere kalkholdig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 1993 - ISBN 87-87746-04-2.

Desuden:Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: