Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Knud Larsen
    Foto: Knud Larsen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Hirse-Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Hirse-Star er flerårig og har krybende jordstængel og spredt stående, grågrønne skud med en roset af stive indtil 40 cm. høje, rendeformede blade ved grunden. Stråene har et enkelt smalt tenformet hanaks og herunder 1-3 oprette eller lidt udstående kortstilkede og ret fåblomstrede hunaks.
Hirse-Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christina Løjtnant

Forveksling

: Vigtigste forvekslingsmulighed er med Blågrøn Star. Men denne har relativ langstilkede, ret nikkende hunaks.

Hos Blågrøn Star er bladspidsen flad og midtnerven løber næsten helt ud i spidsen, hvor den er trekantet hos hirsestar og med midtnerve, der holder op et stykke inden bladspidsen.

Hos Hirse-Star er bladene blågrønne på begge sider, hvor de hos Blågrøn Star er mørkegrønne på oversiden og blågrønne på undersiden.

Vegetativt kan den ligne Almindelig Star, men kan kendes fra denne på den i tværsnit trekantede bladspids.

Udbredelse

: Temmelig almindelig på egnede voksesteder i det meste af landet, men er gået kraftigt tilbage på grund af græsningsophør og anden ødelæggelse af voksestederne.
Hirse-Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Hirse-Star baseret på Naturbasens observationer:
Hirse-Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hirse-Star - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig halvgræs med vindbestøvning af blomsterne ud vegetativ formering ved den krybende jordstængel.

Etymologi:

Se Blågrøn Star. Det latinske artsnavn panicea kommer af latin panicum="hirse" og sigter til, at de modne frugthylstre ligner hirsekorn. Det danske slægtsnavn er inspireret af de latinske.

Levested

: Fugtige enge, moser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 1993 - ISBN 87-87746-04-2.Desuden:Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: