Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Peder Brøgger
  Foto: Peder Brøgger
 • Fotograf: Peder Brøgger
  Foto: Peder Brøgger
 • Fotograf: Dan Hua Wang
  Foto: Dan Hua Wang

 Figur

Atlas

: Børste-Kogleaks overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 10 cm. høj (ofte lavere), spæd enårig plante, der vokser i småtuer, der kan have udløbere.

Den fremstår stort set som en miniatureudgave af kraftige arter som Sø-Kogleaks.

Blomsterstanden består af 1-3 små ægformede 2-3 mm. lange aks, hvor et støtteblad er næsten løvbladsagtigt og sidder mere eller mindre i forlængelse af stænglen; dertil yderligere et lille skælagtige støtteblade.

Stænglerne har spæde centimeterlange, græsagtige blade forneden. Udløberne er ofte mere bladrige.

Børste-Kogleaks
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Poul Evald Hansen

Forveksling

: Når man har planten tæt på, er der ingen reelle forvekslingsmuligheder.

Problemet er ikke så meget at identificere den spæde plante, når man har den i hånden, men mere at få øje på den.

Udbredelse

: Den er ret sjælden i det meste af landet, men er sikkert ofte overset - så dens reelle hyppighed kan meget vel være undervurderet.
Børste-Kogleaks - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Børste-Kogleaks blomstrer juli-august og er meget svær at få øje på uden for blomstringstiden; og selv da finder man den ofte kun, hvis man bevidst eftersøger den på egnede voksesteder.

Tidsmæssig fordeling

af Børste-Kogleaks baseret på Naturbasens observationer:
Børste-Kogleaks - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Børste-Kogleaks - månedlig fordeling

Biologi

: En spæd enårig halvgræs, hvis blomster formodentlig bestøves med vinden.

Meget tyder på, at plantens frø ofte indgår i frøpuljer, hvor de så kan spire frem, når de økologiske forhold er passende. Dette forklarer dens pludselige optræden nogle steder.

Levested

: Åben bund, både kalkrig og sur, i grusgrave,moser, på enge, fugtige heder og mager sandbund; også på urolig bund, hvor der lokal er skabt lysåbne forhold ved kørsel og tramp af husdyr. Ikke sjældent ses den ved nygravede søer på humusfattig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 2006 - ISBN 87-87746-07-7.

Desuden:Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: