Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Willy Poulsen
    Foto: Willy Poulsen
  • Fotograf: Willy Poulsen
    Foto: Willy Poulsen

Atlas

: Bleg Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Bleg Star står i løse tuer og stænglerne bliver ca. 50 cm. lange og er spinkle, skarpt trekantede og ru.

Vigtige karakterer: Hårede bladskeder, kort cylinderformede og nikkende, lyse-blegbrune hunaks og næbløs frugt.

Løvbladene er kortere end end stænglerne. Bladskederne og det nedre af bladpladen er hårede. Skedehindetilhæftningen er ca 2 x så lang som bred og tilspidset til lidt but.

Blomsterstanden består af 1 hanaks og 1-3 oprette, stilkede og lidt nikkende ovale eller kort cylinderformede hunaks.

Frugten er med 3 støvfang og er uden næb.Dækskællene er blegbrune, med mørk midtribbe og tilspidsede.

Bleg Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Torben Ebbensgaard

Forveksling

: Bleg Star er en karakteristisk art kendelige på sine blege, kort cylinderforede hunaks og hårede bladskeder.

Af andre starer har kun Håret Star tydeligt hårede bladskeder, men den har stift oprette, siddende eller kortstilkede hunaks og stærkt hårede frugter med langt kløftet næb.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig almindelig på Bornholm, Øerne og i Østjylland og det østlige Sønderjylland, ellers sjælden eller fraværende.
Bleg Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni, og er svær at få øje på, når den ikke blomstrer.

Tidsmæssig fordeling

af Bleg Star baseret på Naturbasens observationer:
Bleg Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bleg Star - månedlig fordeling

Biologi

: Som de fleste andre halvgræsser er den flerårig og har vindbestøvning af blomsterne.

Eymologi:Pallescens betyder bleg og hentyder til den lyst blegbrune frugtstand. Se iøvrgt Skov-Star

Levested

: Tør, leret bund i lysåbne skove og på tørre enge og overdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 1993 - ISBN 87-87746-04-2.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: