Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Torben Ebbensgaard
    Foto: Torben Ebbensgaard
  • Fotograf: Laila Andersen
    Foto: Laila Andersen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Nikkende Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Nøglekarakterer: But, kort, afrundet skedehindetilhæftning, lange blade og lange støtteblade i blomsterstanden.

De nedre hunaks er lange og rager godt op over det nederste af hunakset ovenover. Bladskederne har ikke tydelige tværribber.

Stænglerne er indtil 1 meter, skarpt trekantede og ru.

Planten står i reglen i løse tuer, men har også lange udløbere, og tuestrukturen kan være svær at erkende.

Bladene er påfaldende lange, så lange som eller længere end stænglerne, mørkegrønne med grå eller gråblålig tone, ru på nerverne og kante.

Blomsterstanden består af indtil 4 4-6 cm lange hanaks og 2-4 cylinderformede og nikkende hunaks. De øvre hunaks kan have hanblomster i spidsen.

Støttebladene er lange og løvbladagtige og det nederste rager op over blomsterstanden (vigtig karakter).

Skedehindetilhæftningen er kort og but, kun ca. 0,5 cm lang, højst en smule længere end bred.

Hanblomsternes dækskæl er mørkebrune med lys midtribbe og butte til svagt tilspidsede.

Hunblomsternes dækskæl er mørkebrune med lys midtribbe og butte til svagt tilspidsede.

Der er 2 støvfang, og frugthylstret er fladt, ikke trekantet, grønt til lysebrunt og meget kort næb.

Nikkende Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Torben Ebbensgaard

Variation

: Der er betydelig forskel i planternes højde og frodighed. Der er ret stor forskel på, hvor tueformet væksten er.

Forveksling

: Især kraftige planter kan let forveksles med Kær-Star (Carex acutiformis). Men Nikkende Star har 2 støvfang og flade frugthylstre (3 støvfang og trekantede hos Kær-Star). Kær-Star har en lang og spids skedehindetilhæftning, der i reglen er mindst 2 x så lang som bred (kun højst lidt længere end bred hos Nikkende Star).

Kær-Star har langt brodspidsede dækskæl på hunblomstrene/frugthylstrene (butte/svagt tilspidsede hos Nikkende Star).

Tykakset Star har tydeligt tilspidsede dækskæl på hun- og hanblomster. Det er hurtigst og lettest at kende Tykakset Star på, at den har tydelige, ophøjede tværribber på bladskederne, så der fremkommer en struktur, der ligner små rækker af mursten. Nikkende Star har ikke disse tværribber.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig almindelig i Østdanmark, ellers temmelig sjælden. Men hyppigheden er sikkert undervurderet, da den forveksles med især Kær-Star.
Nikkende Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer maj-juni. Den kan være svær at kende på afstand uden for blomstringstiden, men kan evt. spottes på de påfaldende lange mørkegrønne blade, der ofte helt eller delvis skjuler stænglerne.

Tidsmæssig fordeling

af Nikkende Star baseret på Naturbasens observationer:
Nikkende Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nikkende Star - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt som de fleste andre halvgræsser. Vindbestøvning og vand- og dyrespredning.

Levested

: Bestanddannende på næringsrige enge etc. Er særligt hyppig, hvor der er trykvands- eller vældpåvirkning som i ådale.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Se især:

Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 1993 - ISBN 87-87746-04-2.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: