Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Peder  Brøgger
    Foto: Peder Brøgger
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Atlas

: Håret Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Håret i alle dele: blade, frygthylstre, dækskæl o.s.v., se dog beskrivelsen af variation.

Den har krybende jordstængel og skuddene står enkeltvis eller i meget løse tuer.

En star af hanaks-hunaks-typen med 1-3 ret smalle, et par cm. lange hanaks i spidsen og 2-3 indtil 4 cm. lange ret tykke og ret fjerne hunaks nedenfor.

Frugthylstrene har kraftigt, kløvet næb og er hårede.

Den kan undertiden danne "falske stængler" hen på sæsonen, hvor bladskeder danner mere eller mindre rørformede forlængelser.

Håret Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten D. Nielsen

Variation

: Den findes både i en form, der vokser tørt langs veje etc. og en form, der vokser fugtigt. Den fugtigt voksende form er ikke nært så håret på bladene som den tørtvoksende, men man kan altid finde hårede partier, typisk omkring blaskederne, skønt store dele af bladfladerne så her er relativ glatte og hårløse. Fugtigbundsformen har hårede frugthylstre som den tørt voksende form.

Forveksling

: Ingen, når man bemærker hårede partier på blade og de hårede bladskeder og frugthylstre.

Udbredelse

: Almindelig i store dele af landet, dog ret sjælden i Vest- og Nordjylland.
Håret Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer i maj-juni, og kan ses meget af året, da den har en tendens til at være vintergrøn.

Tidsmæssig fordeling

af Håret Star baseret på Naturbasens observationer:
Håret Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Håret Star - månedlig fordeling

Biologi

: Som de fleste andre halvgræsser er den fleråring og har vindbestøvning af blomsterne.

Etymologi: Hirta - håret. Om slægtsnavnet se f.eks. under skov-Star.

Håret Star optræder ofte som pionerplante ved nye søer og på vandlidende arealer.

Levested

: Håret Star findes både voksende på tørre biotoper langs vejkanter og på skråninger og findes også mere eller mindre ruderalt. Den er ret udpræget kulturbegunstiget.

Den findes dog også almindeligt voksende i en mindre håret form i fugtigt terræn; også her optræder den i ret udpræget grad som pionerplante.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 1993 - ISBN 87-87746-04-2.Desuden:Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: