Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Skjold Søndergaard
    Foto: Skjold Søndergaard
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

Atlas

: Grå Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Alle overjordiske dele af planten er grågrønne.

En star af ensakstypen, som vokser i ret tætte tuer, hvor stænglerne bliver indtil 50 cm. lange.

Der er 4-7 ovale aks, som er indtil 10 mm. lange. Det nedre aks er ofte lidt fjernet fra de øvre. Aksene har hunblomster foroven og hanblomster forneden.

Dækskællene har grøn, blegbrun midtribbe, og frugthylstret har et kort, kløvet næb.

Støttebladene er kortere end aksene, de øvre næsten rudimentære.

Skedehindetilhæftningen er indtil 4 mm. lang, længere end bred, og tilspidset.

Bladene er lidt kortere end stænglerne og 2-3 mm. brede.

Grå Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Allan Kristoffersen

Forveksling

: Den grågrønne farve i forbindelse med den tueformede fremtræden, og at den hører til ensaksgruppe blandt starerne, gør, at arten i reglen er let at kende.

Forlænget Star, der kan vokse på samme biotoper og også er tueformet, har græsgrønne blade, gulbrun blomsterstand og længere tilspidset skedehinde.

Udbredelse

: Ret almindelig i Vest-, Midt-, Syd- og Nordjylland samt i Nordøstsjælland, ellers temmelig sjælden.
Grå Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Grå Star baseret på Naturbasens observationer:
Grå Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grå Star - månedlig fordeling

Biologi

: Som de fleste andre halvgræsser er den flerårig og har vindbestøvning af blomsterne.

Etymologi: Canescens betyder grå og sigter til plantens gennemgående farve. Om slægtsnavnet: se Skov-Star.

Levested

: Næringsfattig, fugtig bund i hedemoser, skovsumpe, sphagnumhængesække m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 1993 - ISBN 87-87746-04-2.

Desuden:Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: