Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Dan Hua Wang
  Foto: Dan Hua Wang
 • Fotograf: Peter Christensen
  Foto: Peter Christensen
 • Fotograf: Per Taudal Poulsen
  Foto: Per Taudal Poulsen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Der er kraftige bestande ved regnvandsbassin lige sydvest for Herstedvester Landsby

Atlas

: Smalbladet Papyrus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten kendes især på blomsterstanden, der består af indtil 35 cm. lange hovedgrene udspærrede fra toppen af skudet, hvor der sidder støtteblade, hvor de længste rager ud over blomsterstanden. Grenene er yderligere forgrenede og bærer for enden 2-15 aks, der har 10-30 blomster.

En kraftig indtil 1,5 meter høj halvgræs med krybende jordstængel.

Stænglerne er but trekantede og rager i reglen lidt op over de kraftige løvblade. Løvbladene er indtil 12 mm. brede, grønne med et mere eller mindre gråligt skær, skinnende, kølede og rukantede. Bladskederne er rødlige.

Nødden er elliptisk, trekantet i tværsnit, og blomsten har 3 støvfang og 3 blege støvblade. Dækskællene er ca. 3 mm. lange, dutspidse, rødbrune med lysere midtnerve med 4 sidenerver og mere eller mindre hindeagtig rand.

Planten har kraftig vegetativ formering med den krybende jordstængel og står næsten altid i store bestande.

Smalbladet Papyrus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Rørdam

Forveksling

: Vegetativt kan den ligne bl.a. Strand-Kogleaks og kraftige bevoksninger af Kær-Star eller Nikkende Star. Den kan evt. kendes fra forvekslingsmulighederne på de blegbrune-mørkebrune rødder og den ca. 8 mm. tykke jordstængel.

I det sydlige England findes Cyperus eragrostis forvildet. Den blive kun ca. 60 cm. høj og har grønlige til gulbrune småaks.

Udbredelse

: Den findes i Mellem- og Sydeuropa og er også naturligt forekommende i Wales og Sydengland.

I Danmark er den fundet indslæbt/udplantet især i Københavns- og Aarhusområdet.

Smalbladet Papyrus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli og er svær at identificere visuelt uden for blomstringstiden.

Tidsmæssig fordeling

af Smalbladet Papyrus baseret på Naturbasens observationer:
Smalbladet Papyrus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Smalbladet Papyrus - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig halvgræs med krybende jordstængel. Den har vindbestøvning af blomsterne ligesom andre halvgræsser.

Etymologi:

Longus = lang, langagtig sigter til småaksenes smalt tenformede udseende.

Den kan formentlig ikke (endnu) frøformere sig i Danmark; men dette kan ændre sig med temperaturstigningerne. Den er måske kandidat til en fremtidig invasiv.

Levested

: I Danmark, hvortil den er indslæbt/udplantet, kan den findes voksende ved søbredder.

I Mellem- og Sydeuropa kan den optræde som et ret ihærdigt ukrudt i frugtplantager.

Den dyrkes i ret begrænset omfang i haver og parker.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
New Flora af The British Isles, Clive

De Danske Halvgræsser, 2. reviderede udgave 2006, Jens Christian Schou, BNFs forlag. ISBN: 87-87746-07-7

Stace, Cambridge University Press 1995m ISBN 0-521-42793-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: