Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Lars Keller
    Foto: Lars Keller

Atlas

: Bakke-Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Væksten er ret tæt tueformet med ganske korte udløbere, men med tiden kan tuerne dø i midten, så de bliver mere eller mindre ringformede.

Stænglerne er indtil 30 cm. lange og med et kort, tenformet hanaks og 1-2 hunaks, der sidder tætstillede lige under.

Bladpladerne er 10-35 cm. lange og 1-2 mm. brede og lysegrønne. De er fint hårede på oversiden.

Frugthylstrene er tæt dunhårede, afrundet-butte og med en lille, men tydelig brod i forlængelse af midtribben.

Bakke-Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lennarth Skov Jensen

Forveksling

: Arterne inden for hanaks-gunaksgruppen af små mere eller mindre tueformede vækst med hårede frugthylstre, som i reglen vokser tørt, kan adskilles således:

Vår-Star og Pille-Star har mindst 1 tydeligt grønt støtteblad i blomsterstanden. Bakke-Star og Lyng-Star har rudimentære støtteblade.

Bakke-Star adskiller sig fra de 3 andre arter i gruppen ved at at bladpladens overside er dunhåret, og glat hos de andre.

Bakke-Star har but-afrundede dækskæl med en lille brod i hunblomsterne, hvor dækskællene er tydelig tilspidsede hos Vår-Star og Pille-Star. Lyng-Star har også afrundede dækskæl, men unden brod, og med savtakket rand.

Udbredelse

: Temmelig sjælden i Vest-, Midt- og Nordjylland, sjælden i Nordsjælland.
Bakke-Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer i maj.

Tidsmæssig fordeling

af Bakke-Star baseret på Naturbasens observationer:
Bakke-Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bakke-Star - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig halvgræs med vindbestøvning.

Etymologi: Se Vår-Star. Montana betyder voksende i bjerge.

Levested

: Lysåben bund i egekrat og åben løvskov, desuden på kystskrænter og gravhøje. Den kan vokse kalkpræget.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser 2. udgave, BFNs forlag 2006 - ISBN 87-87746-07-7.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: