Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Jan Østergaard
    Foto: Jan Østergaard
  • Fotograf: Jan Østergaard
    Foto: Jan Østergaard

Atlas

: Hvid Næbfrø overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den vokser i ret fåstænglede tuer med indtil 30 cm. høje strå, der bærer smalle, rendeformede blade.

Blomsterne sidder samlet i et hoveder for enden af strået og dets sidegrene og er lyst gullighvide og med 2 støvfang (grifler) Blosterbørserne har små nedadvendte torne og bliver siddende på frøet og bevirker, at den kan spredes af dyr.

Karakteristisk for slægten er, at den nedre del af griflen er fortykket og bliver siddende ved frugtmodningen som et spidst næb på frugten.

Hvid Næbfrø
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Forveksling

: Hvid Næbfrø er en karakteristisk plante i blomst. Brun Næbfrø har krybende jordstængel med udløbere og kortere 10-20 cm. høje strå med brune, aflange blomsterhoveder www.fugleognatur.dk/gallery... .

Udbredelse

: Temmelig sjælden på egnede voksesteder i Jylland, sjælden på Øerne.
Hvid Næbfrø - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Hvid Næbfrø baseret på Naturbasens observationer:
Hvid Næbfrø - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvid Næbfrø - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig halvgræs med vindsbestøvning af blomsterne og spredning især med dyr.

Etymologi:

Rhynchospora er af græsk rhynkhos-næb og spora-frø sigtende til frugtens udseende med den blivende nedre del af griflen, der bliver siddende som et næb på frugten.

Alba betyder hvid på latin. Det danske artsnavn og slægtsnavn er helt analogt.

Levested

: Fugtig hede, fattigkær og hængesæk af tørvemosser i højmoser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: