Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Vikstrøm
    Foto: Thomas Vikstrøm
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Westy Esbensen
    Foto: Westy Esbensen

Atlas

: Krognæb-Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten står i små, tætte tuer. De aksbærende skud er indtil 50 cm. lange, grønne og trekantede. Løvbladene er ca. halvt så lange som stænglerne, 2-4 mm. brede, gulgrønne og noget rendeformet-stive.

Blomsterstanden har 1 indtil 2 cm. langt hanaks, der har en tydelig indtil 3 m. lang stilk, som er vinkelbøjet i forhold til hovedstænglen.Herunder sidder 1-3 hunaks, der er 1-3 cm. lange, ovale og adskilte.

Skedehindetilhæftningen er kort. kun ca. 1 mm. lang og afrundet.

Frugthylstrene er 4-5 mm. lange og med 4 ribber. Næbbet, der udgør ca. 1/3 af frugtens længde, er tydeligt tilbagebøjet.

Krognæb-Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Martin Liebermann

Variation

: Antallet af hunaks varierer mellem 1 og 4.

Forveksling

: Krognæb-Star kendes fra de andre arter i Gul Star-gruppen (Grøn, Gul, Skede-, Dværg-Star m.v.) på det tydeligt stilkede hanaks, hvis stilk er vinkelbøjet i forhold til hovedaksen, i forening med det tilbagebøjede frugtnæb. Hunaksene sidder ret tæt, men er dog adskilte, hvor hos Grøn Star det nedre hunaks i reglen er ret langt fjernet fra de øvrige. Vegetativt kan den kendes fra Gul Star på den meget korte skedehindetilhæftning (1 mm., ca. 5 mm. hos Gul Star) og fra Grøn Star på, at bladene er lyst gulliggrønne (mørkt gulliggrønne hos Grøn Star - og ru på kant og køl (helt eller næsten glatte hos Grøn Star).

Udbredelse

: Krognæb-Star vokser i reglen på kalk- og vældprægede enge og er temmelig sjælden i Danmark med forekomster knyttet til kalkkær på Sjælland og i Øst- og Nordjylland. Derudover sjælden eller fraværende.
Krognæb-Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer medio maj-primo juli.

Tidsmæssig fordeling

af Krognæb-Star baseret på Naturbasens observationer:
Krognæb-Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Krognæb-Star - månedlig fordeling

Biologi

: Som de fleste andre halvgræsser er den flerårig og har vindbestøvning af blomsterne. Frugterne spredes med dyr eller vand.

Levested

: Kalk- og vældprægede, lysåbne naturenge.

Trusler

: Tilgroning og eutrofiering af voksestederne.

Bevaringstiltag

: Krognæb-Star nyder godt af de bevaringstiltag, der holder voksestederne lysåbne og næringsfattige.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser 2. reviderede udgave 2006, BNFs forlag, ISBN 87-87746-07-7

De senest indberettede arter i Naturbasen: