Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Peter Christensen
    Foto: Peter Christensen

Atlas

: Tyndakset Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den vokser i ret løse tuer og stråene bliver indtil 70 cm. lange.

Løvbladene er kortere end stænglen og er 4-8 mm. lange og længdefoldede. Stængelbladene har bladskeder, der er rødprikkede på indersiden.

Blomsterstanden har i spidsen et indtil 5 cm. langt, smalt hanaks. Herunder sidder 3-6 indtil 6 cm. lange og 2-3 mm. tykke, tyndtblomstrede og næsten linjeformede hunaks.

Frugthylstrene er indtil 4mm. lange, grønne, glatte og fint ribbede. Næbbet er kort og afstumpet og ikke tydeligt afsat.

Tyndakset Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Tyndakset Star ligner Skov-Star rigtigt meget, men kan ret let adskilles således:

Med blomst og frugt: Tyndakses Stars frugthylstre har kort næb, der næppe er kløvet i spidsen. - Skov-Star har frugthylstre med et tydeligt næb, der er markant 2-kløvet i spidsen.

Vegetativt: Tyndakses Star har spids skedehindetilhæftning, der er ca. 2 x så lang som bred. Skov-Star har spids til lidt but skedehindetilhæftning, der er ca. så lang som bred. - Tyndakset Star har bladskeder der er tæt rødprikkede på intersiden, hvad de ikke er hos Skov-STar.

Udbredelse

: Den er temmelig sjælden i Østlige Sønderjylland og Østjylland op til sydlige Mols. Desuden er der enkelte forekomster på Østfyn. Den findes ikke vildtvoksende i det øvrige Danmark. Dog angiver Atlas Flora Danica et enkelt fund fra sporarealet på Københavns Godsbanegård.
Tyndakset Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni, og er i reglen helt eller delvis vintergrøn.

Tidsmæssig fordeling

af Tyndakset Star baseret på Naturbasens observationer:
Tyndakset Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tyndakset Star - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt mede vindbestøvning.

Etymologi:

Se Vår-Star. Strigose betyder stiv.

Levested

: Fugtig, leret bund i bøgeskove, især ved vandløb.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser 2. udgave, BFNs forlag 2006 - ISBN 87-87746-07-7.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Atlas Flora Danica, Gyldendal 2015,Per Hartvig et al, ISBN 978-87-02-15299-9

De senest indberettede arter i Naturbasen: