Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders

Atlas

: Knold-Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Knold-Star er tueformen af Almindelig Star. Af nogle regnes den for en varietet, af andre for en underart. Man finder dog normalt ikke mellemformer mellem Knold-Star og hovedarten af Almindelig Star, som er med vidtkrybende udløbere og bestanddannende. Knold-Star har udløbere inde i tuen.

Stænglerne er indtil 50 cm lange, tynde og trekantede.

Bladene er smalle, 1,5-3 mm nærmest lyst blågrønne, men farven kan variere.

Skedehinden er afrundet og højst lidt længere end bred.

Bladskederne er ikke netformet optrævlede.

Knold-Star står i tætte tuer, som hurtigt hæves op på en tørveagtig sokkel. Men man kan finde udløbere inden i tuen

Hunblomsterne har 2 støvfang, og nødden er flad, ikke trekantet. De hunlige dækskæl er but-afrundet, de hanlige mere spidse, men ikke egentlig tilspidsede.

Knold-Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Variation

: Den er altid tydeligt tueformet. Jeg har aldrig set egentlige mellemformer til hovedarten af Almindelig Star. Bladkuløren kan variere fra lyst blågrøn til græsgrøn.

Forveksling

: Den kendes fra hovedarten af Almindelig Star på at være tæt tueformet. Den vanskeligste forvekslingsmulighed er med Tue-Star

Den kendes fra Tue-Star på at have bladskeder, der ikke trævler op netformet. Tue-Star har mørkerøde lavblade, Knold-Star har brune til rødbrune lavblade. Tue-Star har mere friskgrønne blade, men forskel i kuløren til Knold-Star kan være svær at se. Hos Tue-Star sidder hunaksene tæt oppe under det enlige hanaks. Hos Knold-Star sidder i reglen i hvert fald et af hunaksene tydeligt længere nede på stænglen.

Stiv Star har i reglen meget kraftigere og større tuer samt skedehindetilhæftning, der er ca. 2 x så lang som bred og spids (højst lidt længere end bred og afrundet-but hos Knold-Star).

Udbredelse

: Knold-Star er almindelig i det meste af landet; i mange egne er den faktisk mere almindelig end den ikke tuede hovedform af arten. Det er usikkert - men ser ikke ud til at være tilfældet - om overgangsformer til den ikke-tueformede hovedform af Almindelig Star findes..
Knold-Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Knold-Star baseret på Naturbasens observationer:
Knold-Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Knold-Star - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med vindbestøvning som de fleste andre halvgræsser.

Levested

: Fugtig bund. Har bred økologisk amplitude og findes både i fattigkær og rigkær.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Se især:

Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 1993 - ISBN 87-87746-04-2.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: