Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn Okkels
    Foto: Finn Okkels
  • Fotograf: Finn Okkels
    Foto: Finn Okkels
  • Fotograf: Inger Lund
    Foto: Inger Lund

Atlas

: Strand-Kogleaks overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 1,5 meter høj halvgræs med ugrenet, 3-kantet stængel og karakteristisk blomsterstand bestående af en tæt samling af 1-3 cm. lange cylinder- til tenformede, matbrune siddende eller kortstilkede aks.

Blomsterstanden har støtteblade, hvor det nederste er langt, næsten løvbladagtigt, og ofte sidder i forlængelse af stænglen.

Løvbladene er lange, lysegrønne, indtil 7 mm. brede og kølede, afsmalnende til en i tværsnit 3-kantet spids.

Jordstænglen er krybende og med karakteristiske valnøddestore knolde, hvorfra der skyder fertile eller vegetative skud.

Strand-Kogleaks
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Okkels

Variation

: Meget variabel.

Forveksling

: Udviklede planter med blomsterstand kan næppe forveksles med andre danske arter.

Undervandsformer kan være svære at adskille fra tilsvarende undervandsformer af Sø-Kogleaks og BLågrøn Kogleaks - disse må identificeres ved eftersøgning af overgangsformer til sumpformen, og ved at man leder efter knolde på jordstænglen, hvis man kan komme til det.

Knoldene på jordstænglen karakteriserer arten, hvis alt andet skulle svigte.

Jens Christian Schou angiver i De Danske Halvgræsser, at en meget lignende art Bolboschoenus laticarpus er kendt fra ældre indsamlinger fra Sose og Dammebæk på Bornholm. Den karakteriseres bl.a. ved mørkbrune-sortbrune aks og detaljer omkring tykkelse af frøskallen.

Der er vel en ret overfladisk lighed med den sjældent forvildede Smalbladet Papyrus - Cyperus longus: www.fugleognatur.dk/gallery...

Udbredelse

: Strand-Kogleaks er meget almindelig på egnede kystnære biotoper og almindelig, hvor der er saltpåvirkning eller af andre grunde højt elektrolytindhold, i indlandet.
Strand-Kogleaks - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I hele vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Strand-Kogleaks baseret på Naturbasens observationer:
Strand-Kogleaks - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strand-Kogleaks - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig halvgræs med vindbestøvning af blomsterne.

Den har en meget effektiv vegetativ formering via den krybende jordstængel, der betyder, at den så at sige altid står i tætte bestande. Frøspredningen sker med vand eller evt. med fugle - og er også ret effektiv. Når rodknoldene løsrives og spredes via strøm og bølgeslag og evt. joredarbejder, så kan det også medvirke til plantens spredning til nye lokaliteter.

Den har som andre sumpplanter iltforsyning til jordstængler og rødder efter princippet "Åkandens indre vind" som beskrevet i artsbeskrivelsen af Hvid Nøkkerose. www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Etymologi:

Slægtsnavnet Bolboschoenus kommer af græsk bolbos = løg og schoinos = siv, altså "løgsiv" eller "knoldsiv" efter de karakteristiske knolde på jordstænglen.

Det danske navn kogleaks (som også bruges om andre halvgræs-slægter) hentyder til blomsteraksene, som ligner små grankogler.

Strand-Kogleaks nedgræsses nogenlunde effektivt af køer, medens får ikke bryder sig at for meget om den.

Levested

: Ved lavvandede beskyttede kyster, nor, enge, strandsøer m.v. og kystnære fugtige, gerne næringsrige områder.

Det er en meget vigtig art i strandrørsumpen.

Den er efterhånden også almindelig, hvor der er saltpåvirkning i indlandet: vejgrøfter, motorvejsøer o.l.

Strand-Kogleaks ses ofte i rodzoneanlæg, hvor den p.g.a. sin hurtige og kraftige vækst har betydelig effekt.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 2006 - ISBN 87-87746-07-7.

Desuden:

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: