Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Bertelsen
    Foto: Christian Bertelsen
  • Fotograf: Christian Bertelsen
    Foto: Christian Bertelsen
  • Fotograf: Mads Meilandt Sørensen
    Foto: Mads Meilandt Sørensen

Atlas

: Blågrøn Star overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den har vidt krybende jordstængel og udløbere af forskellig længde.

Stænglerne er indtil 60 cm. høje,. grågrønne og but trekantede.

I spidsen er der 1-3 ret smalle hanaks og herunder 2-5 cylinderformede hunaks, hvor de nedre er langstilkede og det øvre med kortere stilk.

Frugthylstrene er ruprikkede

Løvbladene er mørkegrønne og oversiden og blågrønne på undersiden, flade, kølede og med ru kanter. Bladspidsen er flad og bladnerven løber næsten helt ud i spidsen.

Blågrøn Star
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Krogh

Forveksling

: Den kan ret let forveksles med Hirse-Star, men denne har siddende til kortstilkede hunaks og en bladspids, der er trekantet, og hvor nerven holder op et stykke inden bladspidsen.

Den kan undertiden ligne Almindelig Star, men denne har kortstilkede til siddende hunaks og glatte frugthylstre og kun 2 støvvang, hvor Blågrøn Star har 2.

Udbredelse

: Ret almindelig i det meste af landet, dog ret sjælden i Vestjylland og ikke så hyppig i Nordjylland.
Blågrøn Star - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Blågrøn Star baseret på Naturbasens observationer:
Blågrøn Star - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blågrøn Star - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig halvgræs med vindbestøvning.

Etymologi:

Carex er det gamle latinske navn for star og star-lignende planter. Det danske slægtsnavn star er beslægtet med tysk starr="stiv" og hentyder til de stive og skærende blade, som mange stararter har.

Levested

: Lav vegetation på lidt fugtig til ret tør bund, gerne hvor der er kalkpræget.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou: De Danske Halvgræsser, BFNs forlag 1993 - ISBN 87-87746-04-2.Desuden:Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: