Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Ole Hansen
    Foto: Ole Hansen
  • Fotograf: Bernt Rasmussen
    Foto: Bernt Rasmussen

 Figur

Atlas

: Kantbæger overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver indtil meterhøje og er helt glat. Stænglen er opret og rigt grenet og kantet.

Bladene er ægformede og 5-10 cm. lange og uregelmæssigt takkede.

Blomsterne er enlige, klokkeformede, store og blå og sidder på stilke fra bladhjørnerne. Kronen er indtil 4 cm. lang.

Bægret er først 1-2 cm. langt, men bliver i frugtstadiet indtil 3,5 cm. og opblæst og med tydelige fremstående kanter, hvor bægerbladene mødes.

Frugten er et tørt, brunt bær.

Kantbæger
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Når Kantbæger er i blomst eller med frugt, er der næppe forvekslingsmuligheder. Bladene kan minde en smule om Pigæbles, men Kantbæger har en helt anden fremtræden.

Udbredelse

: Et temmelig sjældent ukrudt på egnede voksesteder i hele landet. Den dyrkes måske også som prydplante.

Den stammer fra Peru i Sydamerika.

Kantbæger - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Kantbæger baseret på Naturbasens observationer:
Kantbæger - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kantbæger - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt med insektbestøvning.

Planten er giftig som mange andre planter i Natskyggefamilien.

Levested

: Næringsrig bund på ruderater, lossepladser, vejkanter, gamle haver og som ukrudt i køkkenhaver og evt. kartoffelmarker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: