Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Sump-Forglemmigej overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Indtil 40 cm. høj, ofte lavere.

Stænglen er trin og tiltrykt håret og ret forgrenet.

Kronen er kun 2-4 mm. bred og nærmest hulkravet.Den er blå, Griflen er kortere end bægret.

Bægret er delt til ca. midten og bægertænderne er tydeligt længere end brede.

Blomsterstanden er en svikkel, og der er støtteblade nederst i blomsterstanden. Bladrosetten er i reglen visnet ved blomstringen og arten er 1- eller 2-årig.

Sump-Forglemmigej
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten D. Nielsen

Forveksling

: Især kraftige eksemplarer kan forveksles med Eng-Forglemmigej, men denne har bredere, fladkravet krone, bæger der kun er delt til ca. 1/3 og bægertænder, der er bredt trekantede, ca. så lange som brede.

Udbredelse

: Temmelig almindelig på egnede voksesteder i hele landet, mere kræsen i valg af voksesteder end Eng-Forglemmigej - og ikke nær så almindelig.
Sump-Forglemmigej - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Sump-Forglemmigej baseret på Naturbasens observationer:
Sump-Forglemmigej - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sump-Forglemmigej - månedlig fordeling

Biologi

: En en- eller toårig urt med insektbestøvning . Frøene er vandskyende og flyder på vandet i lang tid.

Etymologi:

Slægtsnavnet Myosotis ="museøre" p.g.a. de små hårende blade hos nogle arter i slægten.

Forglemmigej: se omtalen ved Eng-Forglemmigej.

"laxa" betyder "løs", "åben" og hentyder til den løse blomsterstand ned de lange, noget nikkende frugtstilke. "Caespitosa" betyder "tueformet" og virker mindre betegnende.

Levested

: Søbredder, kær, våde enge, skovsumpe. Undertiden voksende direkte i vand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: