Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Eng-Forglemmigej overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Eng-Forglemmigej bliver indtil 50 cm. høj, men er som regel lavere. Stænglen er kantet, svagt udstående håret forneden, helt eller næsten glat foroven.

Kronen er 6-10 mm. bred, fladkravet og har lyseblå blosterblade, men centrum virker gul p.g.a. gule svælgskæl.

Bægret er tiltrykt håret, delt ca. 1/3 ned og med bredt trekantede, spidse bægertænder, som er tiltrykt hårede af fremadrettede hår, og ca. så lange som brede.

Blomsten er en ret løs svikkel, og der er ingen blade i bomsterstanden.

Bladene flade går fra helt eller næsten glat til forsynet med korte, fremadrettede børsthår.

Frugten er en en 4-delt spaltefrugt og delfrugterne er ca. 1,5 mm. lange.

Eng-Forglemmigej
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Rune Larsen

Forveksling

: Kummerformer forveksles ofte med Sump-Forglemmigej, men denne har bæger, der er delt til mindst 1/2 af længden og bægertænder som er tydelgt længere end brede.

Skov-Forglemmigej er lige så storkronet, men denne og andre tørbundsarter af forglemmigej har kroghåret bæger, hvor bægret hos Eng- og Sump-Forglemmigej er tiltrykt håret af rette hår.

Kærmindesøster har noget ligende kroner, men meget større blade med hjerteformet grund. Desuden mangler den gule svælgskæl i kronen.

Udbredelse

: Eng-Forglemmigej er almindelig på egnede voksesteder i hele landet, og indvandrer relativ hurtigt til nye vådområder.
Eng-Forglemmigej - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Eng-Forglemmigej baseret på Naturbasens observationer:
Eng-Forglemmigej - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Eng-Forglemmigej - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne.

Delfrugterne er glatte og vandskyende, spredes med vand og kan holde sig flydende længe.

Etymologi:

Slægtsnavnet Myosotis betyder "museøre" og hentyder til de små, hårede blade, som nogle arter i slægten har.

"Forglemmigej" findes i mange europæsiske sprog, og er sikkert kommet ind i dansk fra tysk og hidrører fra poetiske tolkninger af den smukke blomst. I ældre tider anvendtes også "kærminde", der jo har omtrent samme betydning som forglemmigej. "Palustris" betyder "voksende på sumpede steder", af latin palus="sump"

Levested

: Fugtig, næringsrig bund: våde enge, søbredder m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: