Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Philip Francis Thomsen
    Foto: Philip Francis Thomsen
  • Fotograf: Philip Francis Thomsen
    Foto: Philip Francis Thomsen
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Atlas

: Almindelig Lungeurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Almindelig Lungeurt bliver 10-30 cm høj. Stængel og blade er græsgrønne og med korte, ret stive hår. I blomsterstanden er tillige kirtelhår. Stænglen udgår fra en roset af blade med hjerteformet basis og som undertiden har bleggrønne pletter; de er ru af forskelligt lange hår. Stængelbladene er spidse og bredt lancetformede til svagt omvendt ægformede. Bægeret er 6-7 mm langt og 5-fliget med butte flige. Kronen er ca. 15 mm høj og ca. 10 mm bred. Kronrøret har indvendigt øverst en hårkrans, og er glat herunder. Kronen er regelmæssigt 5-tallig, helkronet og blålilla til rød. Delfrugterne er op til 4 mm lange, kantede og mørkebrune og med et olieholdigt vedhæng. Hen på sommeren udvikles sommerblade, som er større og mere langstilkede end forårsbladene.
Almindelig Lungeurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Martin Reimers

Variation

: Bladene er hyppigst ensfarvede men kan være varierende bleggrønt plettet.

Forveksling

: Slægten Lungeurt er karakteristisk nok, selvom kronen er af den sædvanlige type for Rubladede, som også ligner f.eks. kulsukkers kroner. Men kulsukkerarterne er langt større og kraftigere urter, og forveksling er næppe noget problem. Der er forvekslingsmuligheder med et par andre, sjældne arter i slægten:

Himmelblå Lungeurt har større, 12-20 mm kroner, der først er violette, men hurtigt bliver blå; bægeret har spidse tænder, og rosetbladene er lancetformede, uden hjerteformet grund.

Hvidplettet Lungeurt har hvidlige pletter på bladene, og rosetbladene er ru af lige lange hår (forskelligt lange hos Almindelig Lungeurt).

Ret mange arter dyrkes og forvildes undertiden, f.eks. Rød Lungeurt, der altid har rosa krone, men ellers ligner Almindelig Lungeurt. Der er adskilligt flere dyrkede arter, som ikke er nævnt her, men kan adskilles på forskelligt plettede blade og blomsterfarver.

Udbredelse

: Almindelig Lungeurt er ret almindelig på egnede voksesteder på Bornholm, Øerne, i Øst- og Sydøstjylland.
Almindelig Lungeurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten blomstrer april-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Lungeurt baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Lungeurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Lungeurt - månedlig fordeling

Biologi

: Almindelig Lungeurt er en flerårig urt med insektbestøvning. Frøet har et olieholdigt vedhæng, som efterstræbes af myrer, og myrerne sørger derved for frøenes spredning.

Levested

: Arten lever i frugtbar, muldrig, lidt skygget bund i skov og krat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9);

Dansk Flora, redaktion Signe Frederiksen, Fin N. Rasmussen og Ole Seberg, mange forfattere, Gyldendal 2006 ISBN 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: