Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Skjold Søndergaard
    Foto: Skjold Søndergaard

Atlas

: Hvidplettet Lungeurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den ligner Almindelig Lungeurt. Den har rosetblade med hjerteformet til mere afrundet-kileformet basis. Rosetblade og stængelblade er hvidplettede. Bladene er ru af enslange børstehår og blomsterstanden er tæt-lodden af kirtelhår. Kronen er 15-18 mm. lang og rødt-rødviolet bloster.
Hvidplettet Lungeurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Martin Liebermann

Forveksling

: Habituelt ligner den Almindelig Lungeurt, men adskilles let på de tydeligt hvidplettede blade. Desuden er bladenes børstehår enslange, af forskellig længde hos Almindelig Lungeurt. Kirtelhårene i blomsterstanden er længere og tættere stillede end hos Almindelig Lungeurt.

Udbredelse

: Atlas Flora Danica-undersøgelsen rejser tvivl om, hvorvidt den er oprindeligt vildtvoksende; og den ser ud til at være forsvundet fra de steder, hvor den muligvis har været det. Den dyrkes og udplantes og naturaliseres ikke helt sjældent.
Hvidplettet Lungeurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer april-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Hvidplettet Lungeurt baseret på Naturbasens observationer:
Hvidplettet Lungeurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvidplettet Lungeurt - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning.

Etymologi: Se Almindelig Lungeurt, officinalis betyder brugbar som lægeplante (officin=apotek)

Levested

: Åbne løvskove på frugtbar bund. Som kulturlevn og udplantet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9);

Dansk Flora, redaktion Signe Frederiksen, Fin N. Rasmussen og Ole Seberg, mange forfattere, Gyldendal 2006 ISBN 87-02-03032-2

Atlas Flora Danica, Gyldendal 2015, ISBN 978-87-02-15299-9

De senest indberettede arter i Naturbasen: