Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Lina Knuth-Winterfeldt
  Foto: Lina Knuth-Winterfeldt
 • Fotograf: Lina Knuth-Winterfeldt
  Foto: Lina Knuth-Winterfeldt
 • Fotograf: Lina Knuth-Winterfeldt
  Foto: Lina Knuth-Winterfeldt

 Figur

Atlas

: Skov-Forglemmigej overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Skov-Forglemmigej bliver indtil 50 cm. høj, undtagelsesvis højere. Den er grenet fra lidt under midten, men ofte med en ret tydelig hovedstængel.

Hele planten er håret og grøn med et grågrønt skær, men ikke så grålig som Mark-Forglemmigej.

Kronen er stor og fladkravet, 6-10 mm. bred, kronbladene er himmelblå, dog hvidlige ved basis, og med små gule svælgskæl.

Bægret har lange, spidse bægertænger og er delt ca. 2/3 ned. Det er beklædt med krogformede hår.

Frugten er en 4-delt spaltefrugt, som for de øvrige arter i slægten, men delfrugterne hænger ofte ved det kroghårede bæger, der derved kommer til at fungere som "præstelus".

Skov-Forglemmigej
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Rasmussen

Variation

: Der er betydelig variation i højde og yppighed.

Forveksling

: Skov-Forglemmigej ligner med de store kroner Eng-Forglemmigej ganske meget, men adskilles let fra denne på det kroghårede bæger og de lange bægertænder, hvor Eng-Forglemmigejs og Sump-Froglemmigejs bæger har fremadrettede lige hår og korte, bredt trekantede bægertænder.

Mark-Forglemmigej har meget mindre, 3-4 mm. brede kroner, men også kroghåret bæger. Hos Mark-Forglemmigej er bægret kun delt til ca. 1/2, 2/3 hos Skov-Brandbæger.

Kærmindesøster har noget ligende kroner, men meget større blade med hjerteformet grund.

Kærmindesøster har langstilkede, hjerteformede grundblade og mangler gule svælgskæl i kronen.

Udbredelse

: Hist og her på de oprindelige voksesteder i fugtigt-frodige løvskove. Almindelig som forvildet fra dyrkning på egnede biotoper, og under udbredelse.
Skov-Forglemmigej - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer ultimo april-primo juni.

Tidsmæssig fordeling

af Skov-Forglemmigej baseret på Naturbasens observationer:
Skov-Forglemmigej - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skov-Forglemmigej - månedlig fordeling

Biologi

: Skov-Forglemmigej er en flerårig, undertiden 1-årig, urt med blomster, der bestøves af insekter.

Planten spredes især ved at frøene bliver hængende sammen med det kroghårede bæger, eller dele heraf, hvor kroghårene hæfter ved fjer, pels og tøj - og altså fungerer som "præstelus".

Etymologi:

Artsnavnet sylvatica er fra latin og betyder "voksende i skove".

Se i øvrigt forklaringen ved Eng- og Sump-Forglemmigej.

Levested

: Fugtig-frodig muldbund i skove, parker, haver, krat, ved grøfter o.s.v.

Skov-Forglemmigej er også almindeligt dyrket og forvildes let fra dyrkning. Det er ikke muligt at skelne forvildede dyrkede former fra oprindeligt vildtvoksende.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: