Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam
  • Fotograf: Anders Kildemoes
    Foto: Anders Kildemoes
  • Fotograf: Henrik Jespersen
    Foto: Henrik Jespersen

Atlas

: Pigæble overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En meterhøj,kraftig, næsten glat enårig plante med udspærret gaffelgrenet stængel.

Bladene er ægformede og groft bugtet-tandede.

Blomsterne er store og tragtformede og hvide og sidder enkeltvis i grenvinklerne og for enden af stænglens grene.

Frugten er en meget karakteristisk ægformet kapsel, der kan blive indtil 5 cm. lang og er beklædt med stive, stikkende pigge.

Frøene er store og nyreformede og med fint punkteret og netrynket overflade. Som umodne er de røde, som modne bliver de sortbrune.

Pigæble
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn M. Hansen

Variation

: Der findes en blå-violet variant Violet Pigæble, der afviger ved blomsterfarven: www.fugleognatur.dk/artintro...

Dog er der nogle få fund af arten Nikkende Pigæble: www.fugleognatur.dk/artintro... der har næsten helrandede blade og bæger med uens store flige.

Forveksling

: Der er næppe forvekslingsmuligheder, i alt fald ikke, når arten er i blomst eller med frugt.

Violet Pigæble med blåviolette blomster er en varietet inden for hovedartgen.

Nikkende Pigæble har hele blade uden takket-indskåret bladrand: www.fugleognatur.dk/artintro...

Udbredelse

: Den er sporadisk og meteorisk i sin forekomst og spirer sikkert ofte frem fra frøpuljer.

I Danmark er den temmelig sjælden eller i den sjældne ende af hist og her.

Pigæble - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Pigæble baseret på Naturbasens observationer:
Pigæble - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pigæble - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig, sommerannuel urt med insektbestøvning.

De store, stærkt duftende hvide blomster åbner sig om aftenen og bestøves af langsnablede natsværmere, der suger honning i kronrørets bund. De enkelte blomster er kun udfoldede i mindre end et døgn og visner hurtigt derefter.

Pigæble er meget giftig, indeholder nogle af de samme giftstoffer som Bulmeurt og Galnebær, og tidligere dyrket som lægeplante. Giftstofferne er hyoscyamin, atropin og sopolamin.

Den er dødelig i større doser, og virker i mindre doser bedøvende og lindrende.

Den anvendes muligvis stadig som middel mod astma, idet røgen fra de tørrede blade lindrer astmaanfald ved sin bedøvende virkning.

Etymologi:

Datura er er et gammelt indisk (hindi) navn for en Pigæble-art.

Pigæble hentyder til frugternes udseende.

Stramonium er et middelalderlatinsk plantenavn af uvisoprindelse.

Levested

: Ruderater, haver. Dyrkes måske også.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: