Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Bertelsen
    Foto: Christian Bertelsen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen

Atlas

: Rank Forglemmigej overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En spæd, i reglen sparsomt forgrenet forglemmigej med stiv, opret vækst.

Frugtstilkene er meget korte, væsentlige kortere end bægret, og oprette, hvorved blomster og frugter får en tydelig tendens til at være tiltrykt stænglen.

Blomsterne er meget små, kun ca. 1 mm.brede. Kronen er blå eller hvid og med meget små gule svælgskæl. Bægret er kroghåret som for lignende arter.

Blomsterne har en tydelig tendens til at være ensidigt stillede, bortset fra topblomsten.

Bægrets flige er tydeligt indadbøjede.

Bladundersiden har kroghår på midtnerven, hvilket er en ret god bestemmelseskarakter.

Rank Forglemmigej
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten D. Nielsen

Forveksling

: P.g.a. den stive, oprette, spæde vækst, de korte frugtstilke og de i reglen ret tydeligt ensidigt stillede blomster, er arten ret let at kende.

Bakke-Forglemmigej har ikke den stive oprette vækst, lidt længere frugtstilke, og ikke tendens til ensidigt stillede blomster. Bakke-Forglemmigej har ret tydeligt udadbøjede bægerflige, indadbøjede hos Rank Forglemmigej.

Udbredelse

: Hist og her på egnede voksesteder i hele landet. P.g.a. af tilgroning af voksesteder er hyppigheden vigende.
Rank Forglemmigej - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer april-juni og visner ret hurtigt væk efter blomstringen.

Tidsmæssig fordeling

af Rank Forglemmigej baseret på Naturbasens observationer:
Rank Forglemmigej - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rank Forglemmigej - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt med insektbestøvning af blomsterne. Men som for andre små enårige er selvbestøvning sandsynligvis ofte forekommende.

Etylmologi:

Artsnavnet stricta betyder "stram","stiv" og hentyder den den stift opadrettede vækst. Se i øvrigt navneforklaringer under Eng- og Sump-Forglemmigej.

Levested

: Åben, ofte sandet bund på skrænter, overdrev, vejkanter.

Den kan også fremspire fra frøpuljer, hvor man ikke ventede at finde den, f.eks. ved byggepladser o.l.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: