Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lis Mejlby
    Foto: Lis Mejlby
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Lis Mejlby
    Foto: Lis Mejlby

Atlas

: Ager-Stenfrø overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten bliver indtil 45 cm. høj og er i reglen ret sparsomt grenet. Hele planten er ruhåret.

Blomsten er helkronet (med sammenvoksede kronblade). Kronen er hvid eller gulhvid, ca. 3 mm. bred og med et 6-9 mm. langt kronrør.

Bladene er lancetformede, grågrønne og butte og uden tydelige sidenerver.

Frugten er en 4-delelig spaltefrugt og delfrugterne er hårde og med en gråbrun, nopret skal. Bægerets flige vokser betydeligt efter blomstring.

Ager-Stenfrø
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Variation

: Hvor planten står udsat kan den undertiden blive ret grenet.

Forveksling

: Læge-Stenfrø er flerårig, højere, indtil 80 cm., og med spidse blade; den har tydelige, buede sidenerver til hovednerven; frøene er hvidlige og helt glatte.

Udbredelse

: Ager-Stenfrø forekommer hist og her over hele landet, men med aftagende hyppighed p.g.a. nutidens mere effektive rensning af kornet for ukrudtsfrø.
Ager-Stenfrø - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ager-Stenfrø blomstrer maj-juni, altså før Læge-Stenfrø (juni-juli).

Tidsmæssig fordeling

af Ager-Stenfrø baseret på Naturbasens observationer:
Ager-Stenfrø - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ager-Stenfrø - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt, hvis blomster bestøves af insekter. Frøene bliver længe siddende og spredes sandsynligvis mest med visne plantedele, der føres bort med vinden. De indgår formentlig i frøpuljer og har lang levetid.

Roden er rødviolet og indeholder et rødt farvestof, der i ældre tider blev brugt til sminkning. På svensk hedder den "Sminkrot" og på tysk "Bauernschminke" ("Bondesminke").

Den kunne tidligere være en ret generende ukrudtsplante, fordi de hårde frugter førte til hurtigt slid af møllestenene og i øvrigt gav melet en sandet konsistens, når planten var til stede i stort antal i det indhøstede korn.

Det latinske slægtsnavn "Lithospermum" kommer af græsk "lithos" = "sten" og "sperma" = "frø". Betydningen af det danske slægtsnavn er helt tilsvarende. Det latinske artsnavn "arvense" betyder "voksende på dyrkede marker" ("arvum" = "agerland"), hvad også det danske gør. Det danske synonym "Rynket Stenfrø" hentyder til at frøene er rynkede, noprede, modsat Læge-Stenfrøs, der er glatte.

Levested

: Markkanter, brakmarker, ruderater, grusgrave. Den optræder oftest i vintersæd.

Undertiden ser man planten vokse frem i stort tal på brakmarker, hvor den må have været tilstede i jorden i frøpulje.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: