Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Krumhals overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En enårig, næsten stikkende stivhåret og ru plante, der bliver indtil 1/2 meter høj, men i reglen er lavere.

Blomsterne er lyseblå og har lidt uregelmæssig, fladkravet krone med krumt rør, som har givet planten dens danske navn.

Som hos Læge-Oksetunge er kronrøret delvis lukket af hvide, hårede svælgskæl, der gør at honningen i kronrøret kun er tilgængelig for landgsnablede bestøvere.

Krumhals
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Forveksling

: Den har tydeligt lysere, blå blomster end Læge-Oksetunge og kan kendes fra denne på, at bladene er bredest oven for midten, hvor de er bredest nær basis hos Læge-Oksetunge.

Udbredelse

: Ret almindelig på egnede voksesteder i det meste af landet. Er gået en del tilbage på grund af herbicicsprøjtning.
Krumhals - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-september.

Tidsmæssig fordeling

af Krumhals baseret på Naturbasens observationer:
Krumhals - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Krumhals - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig plante, der kan være både vinterannuel (spirer om efteråret) og sommerannuel (spirer om foråret) og har insektbestøvning af blomsterne med langsnablede insekter.

Etymologi:

Se også Læge-Oksetunge. Krumhals hentyder til det krumme kronrør og arvensis betyder "voksende på agerjord".

Levested

: På dyrkede marker, især roe- og kartoffelmarker og i vårsæden. Også p urolig bund langs veje, på ruderater m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: