Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Kærmindesøster overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Kærmindesøster bliver indtil 1/2 meter høj.

Blomsterstanden er rigtblomstret og grenet og blomsterne 3-5 mm. brede. Blomsterstilkene er 2-8 mm. lange. Bægret er kun 1-2 mm. langt og dybtfliget med smalle flige. Kronen mangler de gule svælgskæl, som forglemmigarterne har.

Stængelbladene er bredt æg-lancetformede, ned øvre ustilkede og de nedre kortstilkede, og grundbladene (som fremkommer lidt hen på vækstsæsonen) er store, indtil 20 cm. lange, hjerteformede og langstilkede.

Hele planten er tiltrykt håret.

Kærmindesøster
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Forveksling

: Blomsten er meget forglemmigej-lignende, men mangler gule svælgskæl. I modsætning til Forglemmigej, har Kærmindesøster langstilkede, hjerteformede grundblade.

Vår-Kærminde har mørkeblå, større blomster (10-12 mm. bred krone) og langstilkede æg-lancetformede grundblade.

Udbredelse

: Den er under udbredelse i den danske natur og forekommer hist og her til temmeligt almindeligt på egnede voksesteder især omkring og nær byer, landsbyer og gårde.
Kærmindesøster - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer ultimo april - ultimo maj, men har nogle gange også en mindre omfattende blomstring hen på sommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Kærmindesøster baseret på Naturbasens observationer:
Kærmindesøster - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kærmindesøster - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt, hvis blomster bestøves af insekter.

I Danmark har den en ganske effektiv frøformering, og ses med stigende hyppighed selvsået.

Den har også en effektiv vegetativ formering med udløbere.

Den er tæt beslægtet med forglemmigejslægten, og afviger fra denne mest i vegetative karakterer.

Levested

: Parker, haver, bynære skove, ruderater. Den er oprindeligt dyrket, ikke oprindelig i den danske flora, og stammer fra Kaukasus.

Den er stadig en almindeligt dyrket staude.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: