Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Nørve Nielsen
    Foto: Jørgen Nørve Nielsen
  • Fotograf: Ole Høyer
    Foto: Ole Høyer
  • Fotograf: Ole Høyer
    Foto: Ole Høyer

Atlas

: Gulstænglet Silke overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En helsnylter næsten uden klorofyl med et udseende og en vækstform som typisk for silke, f.eks. beskrevet i forbindelse med Nælde-Silke.

Den har 5-tallige blomster og tykkere (ca. 1,5 mm.) stængel, der er stærkt orangegult.

Bikronens skæl er stærkt frynsede og udragende af kronen.

Gulstænglet Silke
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Nørve Nielsen

Forveksling

: Slægten er karakteristisk og inden for slægten kendes Gulstænglet Silke på den kraftige, orangegule stængel og de frynsede bikroneskæl, som rager ud af kronen.

Udbredelse

: Endnu meget sjælden i Danmark, men den kan blive mere udbredt i fremtiden som følge af klimaændringerne. Den er indslæbt fra Nordamerika; og den ser ikke ud til at være fund de seneste år.
Gulstænglet Silke - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer august-september.

Tidsmæssig fordeling

af Gulstænglet Silke baseret på Naturbasens observationer:
Gulstænglet Silke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gulstænglet Silke - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig snylteplante med insektbestøvning.

Dem er fundet snyltende på forskellige dyrkede planter og markukrudtsplanter, bl.a. Vild Gulerod.

Etymologi: Se Lyng-Silke. Campestris er "voksende på marker".

Levested

: Den vokser på ruderater, lossepladser, i markkanter og lignende steder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: