Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anne Drøgemüller Lund
    Foto: Anne Drøgemüller Lund
  • Fotograf: Melchior  Hvidegaard
    Foto: Melchior Hvidegaard
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen

Atlas

: Forskelligfarvet Forglemmigej overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Forskelligfarvet Forglemmigej er en spæd enårig urt, der i fremtræden minder en del om Bakke-Forglemmigej eller spæde former af Mark-Forglemmigej.

Kronerne starter med at være sandfarvet-lysegule, men bliver siden blå. I Blomstringstiden vil man næsten altid kunne finde både lysegule og blå kroner på samme plante.

Blomsterstanden er en ret lang svikkel uden blade.

Kronen er ca. 2 mm. bred.

Bægret er ca. 4 mm. langt og blivende. Det er kroghåret og delt til lidt mere end 1/2 af længden.

Frugtstilken er kortere end bægret og ret udstående.

Forskelligfarvet Forglemmigej
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jesper Moeslund

Forveksling

: Arten kendes let på at have både lysegule og blå blomster.

Den mest indlysende forvekslingsmulig er Bakke-Forglemmig som udelukkende har blå kroner og desuden bæger, der er delt til mindre end halvdelen af længden. Hos Bakke-Forglemmigej falder bægret af efter blomstringen.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig almindelig i Jylland. Hist og her til temmelig sjælden i det øvrige Danmark.
Forskelligfarvet Forglemmigej - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: En blomstrer maj-juni, og visner ret hurtigt væk efter blomstringen.

Tidsmæssig fordeling

af Forskelligfarvet Forglemmigej baseret på Naturbasens observationer:
Forskelligfarvet Forglemmigej - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Forskelligfarvet Forglemmigej - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt med insektbestøvning, Selvbestøvning forekommer formentlig ret hyppigt.

Etymologi:

"discolor" betyder "farveforandrende" og hentyder til at kronerne starter med at være lysegule og siden bliver blå.

Øvrige navneforklaringer: se ved Eng- og Sump-Forglemmigej.

Levested

: Tør, åben, gerne sandet, bund på skrænter, vejskråninger, i grusgrave o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: