Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Birgit Knudsen
    Foto: Birgit Knudsen
  • Fotograf: Ingrid Jelbech
    Foto: Ingrid Jelbech
  • Fotograf: thomas  lam
    Foto: thomas lam

Atlas

: Læge-Oksetunge overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En to- eller flerårig, stivhåret plante med pælerod.

Den bliver indtil 60 cm. høj og er ret forgrenet.

Bladene er bredest ved basis.

Bladene er landetformede, og stænglen ender i en top sammensat af udstæende, tætblomstrede svikler af blomster, der i begyndelsen er røde, men senere bliver dybt himmelblå-blåviolette. I midten af blomsten sidder der kontrasterende hvide, fløjlshårede svælgskæl.

Læge-Oksetunge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Woelders

Forveksling

: En karakteristisk plante.

Krumhals har tydeligt lysere blå blomster, men kan ligne vegetativt. Krumhals kan kendes vegetativt på, at bladene er bredest oven for midten, hvor de hos Læge-Oksetunge er bredest ved basis.

Udbredelse

: Planten stammer fra Sydøsteuropa og Vestasien, men er nu udbredt over det meste af Europa grundet spredning med agerbrug og trafik.

Den er almindelig på Øerne og i det nordlige Østjylland, ellers mindre almindelig.

Læge-Oksetunge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Læge-Oksetunge baseret på Naturbasens observationer:
Læge-Oksetunge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Læge-Oksetunge - månedlig fordeling

Biologi

: En to-. til flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne. Svælgskællene spærrer delvis adgangen til kronrøret, så kun langsnablede insekter som humlebier og natsværmere kan nå honningen.

Læge-Oksetunge er en gammel lægeplante, der har været anvendt til behandling af især hoste- og lungesygdomme.

Etymologi:

Anchusa er et gammelt græsk navn for forskellige rubladede planter. Officinalis er "anvendelig som lægeplante". Det danske Oksetunge hentyder til, at de tungeformede, ru blade kan lede tanken hen på en oksetunge.

Levested

: Den ynder rå, humusfattig jord og findes f.eks. langs veje og jernbaner, i råstofgrave m.v. Den kan også vokse på lettere jord i dyrkede marker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: