Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Ole Rasmussen
  Foto: Ole Rasmussen
 • Fotograf: Wolle Badura
  Foto: Wolle Badura
 • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
  Foto: Kirsten D. Nielsen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Ager-Snerle til venstre har små forblade midt på blomsterstilken. Hos Gærde-Snerle til højre - og andre arter i dennes slægt - er forbladene rykket op undr blomsten og dækker bægret.

Atlas

: Ager-Snerle overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En flerårig, plante med ofte mere end meterlange nedliggende eller venstre om snoende stængler. Jorstænglen er lodret og udsender indtil 2 meter lange, vidt strygende rødder, der danner rodskud som søger op mod overfladen.

Bladene er spydformede, ret kortstilkede og med næsten lige afskåret basis.

Blomsterne er hvide, men ikke sjældent med et varieret rødligt anstrøg, tragtformede med kronbladene sammenvoksede i deres fulde længde. Hver blomst er kun åben 1 dag og fortrinsvis kun i solskin.

De 2 forblade orblade er små og butte og sidder midt på blomsterstilken. Hos Calystegia (Gærde-Snerle m.v.) er store og spidse og sidder lige under blomsten og dækker bægret.

Kapslen er 2-rummet og indeholder 1-2 store frø i hvert rum.

Ager-Snerle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten D. Nielsen

Forveksling

: Agersnerle er eneste danske art i slægten Convolvolus, som kendes fra den anden snerleslægt Calystegia (Gærde-Snerle, Have-Snerle, Strand-Snerle) på at forbladene er ganske korte og butte og sidder midt på blomsterstilken, hvor Calystegia-arterne har langt større og spidse forblade, der sidder lige under blomsten og dækker bægret.

Ellers er der ingen indlysende forvekslingsmuligheder.

Udbredelse

: Almindelig til meget almindelig i det meste af landet, mindre almindelig vest for isens hovedstilstandslinje.
Ager-Snerle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Ager-Snerle baseret på Naturbasens observationer:
Ager-Snerle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ager-Snerle - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning.

Etymologi:

Snerle er beslægtet med slægtsnavnet Snerre fra en anden plantefamilie og hentyder til, at stænglerne "snærer" deres støtteplanter sammen.

Convolvolus er det gamle latinske navn for snerlerne og komme af convolvo=ruller sammen, omvikler. Arvensis er voksende på agre, hvad det danske artsnavn også hentyder tiol.

Levested

: Den vokser på frodig bund marker og i haver og langs veje og på ruderater m.v.. Den ynder basisk-kalkrig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: