Hestetunge

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Hestetunge overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En blågrøn og glat, flerårig strandplante med grenede og nedliggende, 20-40 cm. lange stængler og kødfulde ægformede blade.

Der ligger ingen fotos på Fugleognatur, og for at se billeder af planten, må man gå ind i Den Virtuella Floran, hvor der ligger gode billeder, se litteraturlisten!

Før udspring er blomsterknopperne lyserøde, ved udspring bliver blomsterne lyseblå og har tragtformet krone med længdefolder i kronrøret.

Delfrugterne er 3-kantede og har blæreformet oppustet skal med indesluttede luftblærer, der gør dem i stand til at flyde og spredes med havstrømme.

Forveksling

: Der er næppe forvekslingsmuligheder i vores flora, men andre arter i slægten dyrkes angiveligt.

Udbredelse

: Det er en nordatlantisk art, som findes langs den norske kyst, hvor den er almindelig, og også på Island og Grønland og langs de nordlige af De Brittiske Øers kyster. Den har også nogle få forekomster langs Hallands kyster.

Udbredelseskort fra Den Virtuella Floran:

linnaeus.nrm.se/flora/di/boragina/merte/mertmarv.jpg

Den er formentlig uddød i Danmark, og ikke registreret i Atlas Flora Danica-projektet. Det er rimeligt at antage, at artens forsvinden har sammenhæng med de menneskeskabte temperaturstigninger.

De sidste registrerede danske observationer ifølge AFD er fra Grønnestrand (1963) og fra Feggeklint på Mors (1981)

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli og kan erkendes senere på sæsonen på de karakteristiske blågrønne, kødfulde, ægformede blade.

Biologi

: Flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne.

Frugterne er flydende og spredes med havstrømme.

Etymologi:

Mertensia er efter den tyske botaniker F. K. Mertens (1764-1831). Maritima betyder voksende ved havet.

Det danske navn Hestetunge hentyder til bladenes form og karakter, og er ikke særligt indlysende.

Levested

: Den findes, eller fandtes, enkelte steder ved nordjyske kyster på gruset og sandet bund, som i efteråret og vinteren overskylles af bølgerne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Virtuella Floran (billede!)

linnaeus.nrm.se...mertmar

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, 1955-56 ff.

Atlas Flora Danica 2, Hartvig P. 2015, Atlas Flora Danica, Gyldendal, København, ISBN: 978-87-02-15299-9

De senest indberettede arter i Naturbasen: